Atnaujintas 2007 rugpjūčio 17 d.
Nr.61
(1558)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Rusijos įtaka juntama ne tik Lietuvoje, bet ir Amerikoje

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
valdybos pirmininkė Regina Narušienė
Vytauto Visocko nuotrauka

Praėjusią savaitę baigėsi keturias dienas Lietuvoje trukęs Pasaulio lietuvių bendruomenių valdybų pirmininkų susitikimas. Jame dalyvavo atstovai iš 36 kraštų – JAV, Kanados, Australijos, Vokietijos, Belgijos, Rusijos, Moldovos, Baltarusijos, Argentinos, Estijos... Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkė Regina Narušienė „XXI amžiui“ davė išskirtinį interviu. Apie vidinius pavojus, kurie tyko Lietuvos, jai įstojus į NATO ir Europos Sąjungą, apie sudėtingus JAV ir Rusijos tarpusavio santykius, apie demokratijos privalumus, kuriais nepajėgiame, nemokame arba vis dar nenorime pasinaudoti, p. Regina Narušienė kalbėjo atvirai, nevengdama nurodyti nei girtinų, nei peiktinų aspektų. Su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos pirmininke Regina NARUŠIENE kalbasi žurnalistas Gintaras Visockas.


Kodėl atvažiavau į Dubysos slėnį

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Moderniški kryžiai padabino
sąskrydžio erdvę ir
priminė glaudų ryšį
su religiniu tikėjimu ir malda,
kurie lydi tremtinius gyvenime

Nepaisydami sinoptikų prognozių apie lietingą rugpjūčio 4-osios orą, šiais metais į Dubysos slėnį suplūdo nemažai žmonių. Kasmet pirmąjį rugpjūčio šeštadienį vykstantis politinių kalinių, tremtinių, laisvės kovotojų sąskrydis „Su Lietuva širdy“ neišsikvėpė. Pasibaigus šv. Mišių aukai, uždegus aukurą, pakilus Lietuvos Respublikos vėliavai, po tylos minutės, prisimenant į amžinybę iškeliavusius ešelonų brolius ir seseris, norėjosi pakalbinti žmones, susiskirsčiusius pagal atvykimo vietoves, tremties ir įkalinimo vietas. Kiekvienam užkalbintam žmogui pateikėme klausimą: kodėl atvažiavote į Dubysos slėnį? Pokalbis tiesioginiu atsakymu nesibaigdavo. Žmonių atmintyje tebegyvi lageriuose, tremtyje patirti išgyvenimai. Žmonės susirūpinę Lietuvos dabartimi ir ateitimi. Taigi pasiklausykime...

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija