Atnaujintas 2007 rugpjūčio 17 d.
Nr.61
(1558)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Paminklas Popiežiui ir bažnyčia – parapijiečių aukomis

Bronius VERTELKA

Paminklas popiežiui Jonui Pauliui II

Kalveliai – beveik du tūkstančius žmonių turinti gyvenvietė prie pat Lietuvos sienos su Baltarusija. Iš Vilniaus iki jų – puikus asfaltuotas kelias. Šią vasarą ten buvo atidengtas paminklas popiežiui Jonui Pauliui II. Kito tokio statinio Lietuvoje nėra. Lėšas paminklui kelis metus rinko vietos skautai. Aukojo visi parapijiečiai. Jiems skautai įteikdavo specialų atminimo raštą. Pats paminklas buvo nulietas Lenkijoje ir atvežtas į lenkų kultūros namus Vilniuje. Iš čia jis nukeliavo į Kalvelius ir ilgoką laiką, kol ruošė vietą, buvo laikomas Dievo Gailestingumo bažnyčioje. Šalia šventovės pastatytas paminklas sulaukė didelės pagarbos. Atvykusieji į Kalvelius čia uždega žvakes, meldžiasi, fotografuojasi, čia nevysta gėlės. Norinčių aplankyti paminklą netrūksta. Svečiai šneka rusų, lenkų, baltarusių, lietuvių kalbomis. Teko matyti, kaip moteris, su pirkiniais grįžtanti iš parduotuvės, stabtelėjo ties paminklu ir persižegnojo. Naktį jis yra apšviečiamas – tuo pasirūpino Kalvelių seniūnija.


Padvariuose sklando meilės ir gerumo dvasia

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Padvarių kaimo bendruomenės
pirmininkė Genovaitė Rakauskienė
džiaugiasi atstatytu kryžiumi
Reginos Mackelienės nuotrauka

Pabaisko seniūnijoje esantis Padvarių kaimas iš pažiūros niekuo neišsiskiria iš kitų. Tačiau ten gyvenantys žmonės – kitokie. Juos visus vienija malda, daina, muzika, šokiai, meilė savo gimtinei, senų tradicijų puoselėjimas. Padvariečiai turi bendrą tikslą – išgražinti savo gimtą kampelį. Šiuos sumanymus įgyvendinti padeda ir buvę kraštiečiai, išsisklaidę po visą Lietuvą. Bendras, nuoširdus darbas davė puikių rezultatų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija