Atnaujintas 2007 rugpjūčio 17 d.
Nr.61
(1558)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Paminklas Popiežiui ir bažnyčia – parapijiečių aukomis

Bronius VERTELKA

Paminklas popiežiui Jonui Pauliui II

Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčia

Uoli katalikė kalveliškė Marija Šostak-
Paltanavičienė net 40 metų
čia dirbo pradinių klasių mokytoja

Šalia bažnyčios – kryžius

Kalveliai – beveik du tūkstančius žmonių turinti gyvenvietė prie pat Lietuvos sienos su Baltarusija. Iš Vilniaus iki jų – puikus asfaltuotas kelias. Šią vasarą ten buvo atidengtas paminklas popiežiui Jonui Pauliui II. Kito tokio statinio Lietuvoje nėra. Lėšas paminklui kelis metus rinko vietos skautai. Aukojo visi parapijiečiai. Jiems skautai įteikdavo specialų atminimo raštą. Pats paminklas buvo nulietas Lenkijoje ir atvežtas į lenkų kultūros namus Vilniuje. Iš čia jis nukeliavo į Kalvelius ir ilgoką laiką, kol ruošė vietą, buvo laikomas Dievo Gailestingumo bažnyčioje. Šalia šventovės pastatytas paminklas sulaukė didelės pagarbos. Atvykusieji į Kalvelius čia uždega žvakes, meldžiasi, fotografuojasi, čia nevysta gėlės. Norinčių aplankyti paminklą netrūksta. Svečiai šneka rusų, lenkų, baltarusių, lietuvių kalbomis. Teko matyti, kaip moteris, su pirkiniais grįžtanti iš parduotuvės, stabtelėjo ties paminklu ir persižegnojo. Naktį jis yra apšviečiamas – tuo pasirūpino Kalvelių seniūnija.

Atvykus į Kalvelius, mane supažindino su Marija Šostak-Paltanavičiene, 40 metų čia dirbusia pradinių klasių mokytoja. M.Šostak-Paltanavičienė teigė, jog Kalveliuose gyvena ypatingai religingi žmonės. Čia veikia lietuvių ir lenkų vidurinės mokyklos. Skautų veikloje dalyvauja ir lenkų, ir lietuvių vaikai. Ši uoli katalikė pasakojo, kaip Kalveliuose iškilo Dievo Gailestingumo bažnyčia. Norint pasimelsti, prieš tai tekdavo siekti Šumską, esantį už kelių kilometrų nuo Kalvelių. Klebonui kun. Jonui Grigaičiui išvykus dirbti į Vilnių, jo vieton buvo atsiųstas kunigas Darjušas Stančikas iš Lenkijos. Pasitaręs su vietos bendruomene, tikinčiaisiais, jis nutarė statyti nedidelę bažnyčią. Pradėjo rinkti aukas. Parėmė rajono savivaldybė. Paklojus dalį pamatų, kun. D.Stančiką iškėlė. Po jo atvykęs dirbti kun. Voicechas Gorlickis baigė statyti bažnyčią ir ją 2000 m. spalio 15- ąją pašventino Vilniaus arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis.

Kiekvieną dieną šventovėje vyksta šv. Mišios lenkų kalba, o sekmadieniais 15 valandą joje prasideda šv. Mišios lietuvių kalba. Maldos namais rūpinasi kun. Miroslavas Grabovskis. Bažnyčios rūsyje įrengtos šarvojimo, o taip pat ir kitiems renginiams skirtos salės. Į gegužines ir birželines pamaldas kiekvieną vakarą renkasi apie 30 tikinčiųjų. Spalyje kalbamas rožinis. Per Velykas ir Kalėdas bažnyčia visų norinčiųjų nesutalpina.

Dabar apie bažnyčią tveriama tvora. Iki žiemos tikimasi jai paruošti stulpus. Darbo jėga padeda darbo birža, lėšomis parėmė seniūnija. „Bažnyčia dabar reikalinga mums, paskui ji atiteks mūsų vaikams ir anūkams“, – sakė čia dirbę žmonės. Šventovės viduje viskas padaryta, bet iš išorės ją reikia tinkuoti, dekoruoti. Bažnyčia turi atrodyti puošniai.

Kalveliai,

Vilniaus rajonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija