Atnaujintas 2007 rugpjūčio 17 d.
Nr.61
(1558)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Žolinės atlaidai Pivašiūnuose

Kęstutis Kasparas

Pivašiūnų klebonas mons. Vincas
Baublys ruošiasi sutikti svečius

Aukštųjų Lietuvos Bažnyčios
hierarchų sutikimas Pivašiūnuose

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
smilko maldininkus Pivašiūnuose.
Kairėje – vyskupas Juozapas Matulaitis

Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų
Paguoda traukia maldininkus
į Pivašiūnus, kur jie patiria
dvasinių ir fizinių malonių.
Nuo senų laikų čia garbinamas
stebuklingas paveikslas
centriniame bažnyčios altoriuje,
skleidžiantis meilę ir ramybę
bei guodžiantis tikinčiųjų širdis

Alytaus rajone esantys Pivašiūnai, jau iš seno garsūs Žolinės atlaidais, visada sutraukia daug tikinčiųjų. Bažnyčioje esantis Dievo Motinos Marijos paveikslas nuo seno garsėja savo stebuklinga galia. Tai liudija senieji votai (dovanos), pakabinti prie paveikslo atsidėkojant už čia patirtas malones.

1988 m. rugpjūčio 14 d. kardinolas Vincentas Sladkevičius paveikslą vainikavo popiežiaus Jono Pauliaus II dovanota karūna ir suteikė Nuliūdusiųjų Paguodos titulą. Nuo tada kiekvieno mėnesio 15 dieną maldininkai iš įvairių Lietuvos vietovių susirenka pagerbti Pivašiūnų Švč. Mergelę Mariją, Nuliūdusiųjų Paguodą, ir paprašyti jos dangiškos globos bei užtarimo.

Šį trečiadienį, rugpjūčio 15-ąją, pagerbti Švč. M.Marijos atvyko ir šv. Mišias aukojo net aštuoni Bažnyčios hierarchai: Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, MIC, du vyskupai iš užsienio – Gardino (Baltarusija) vyskupas Aleksandr Kaškievič ir Magdeburgo (Vokietija) vyskupas. Kardinolo A.J.Bačkio pamokslo tema – šeima kaip pagrindinė visuomenės ląstelė, kuriai šiandien iškyla didžiulis pavojus. „Krikščioniška šeima yra vieta, kur vaikai pirmiausia sužino apie tikėjimą“, tai dorybių ir krikščioniškos meilės mokykla.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija