Atnaujintas 2007 rugpjūčio 17 d.
Nr.61
(1558)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Padėkos ir vilties eisena į Šiluvą

Antanas RAČAS

Rugpjūčio paskutinį sekmadienį kviečiami žmonės dalyvauti eisenoje iš Tytuvėnų arba nuo Raseinių pusės, iš Dubysos slėnio, į Šiluvą. Gera proga Laisvės dienos išvakarėse susirinkti, pamąstyti, kokioje situacijoje atsidūrusi mūsų tėvynė, kartu prašyti Dievo Motinos pagalbos mūsų kraštui.

O pagalba tikrai reikalinga. Daugybė Lietuvos žmonių prarado vertybinius orientyrus. Televizijos kanalai dažnai propaguoja elegantiškų turtuolių gyvenimą, smurtą, nepaisymą moralinių normų. Turto, valdžios ir malonumų siekimas tampa geidžiamiausiais dalykais. Alkoholizmo narkomanijos ir kitų blogybių plitimas gramzdina Lietuvą į bedugnę.

Ar galime mes vieni, be Visagalio padėjimo, pakilti į dvasinio atgimimo ir atsinaujinimo sąjūdį? Susibūrę ėjimui į Šiluvą Laisvės dienos išvakarėse padėkosime Šiluvos Marijai už atgautą laisvę ir paprašysime globoti mus ir mūsų kraštą. Su mumis bus gausi katalikiškos Tradicijų, šeimos ir nuosavybės gynimo organizacijos delegacija iš įvairių valstybių atstovų. Prisimintina, kad šios organizacijos pirmosios bandė padėti tik atkurtai Lietuvos valstybei, 1990 metais organizavusios 26 valstybėse parašų rinkimo akciją už Lietuvą po to, kai SSRS pradėjo prieš Lietuvą ekonominę blokadą. Pristačius peticiją su parašais tuometiniam SSRS prezidentui, organizacijų atstovai aplankė Lietuvos vadovą prof. V.Landsbergį, kardinolą V.Sladkevičių. Susitikimų metu kalbėta ir apie galimus pavojus, atsivėrus sienoms į pasaulį, nes tai, kas bloga, plinta greitai. Prof. V.Landsbergis paprašė ir ateityje nepamiršti Lietuvos ir padėti žmonėms neprarasti krikščioniškųjų vertybinių orientyrų, padėti išvengti pavojų. Svečiai paramą pažadėjo ir žodį jau keliolika metų tesi. 1993 metais pritarė Sąjūdžio dalyvių iniciatyvai atgaivinti sovietmečiu draustas Eucharistijos bičiulių eisenas iš Tytuvėnų į Šiluvą ir kasmet jose dalyvauja. Ir šiemet, kaip ir ankstesniais metais, neš eisenoje Fatimos Dievo Motinos statulą. Tik ji bus ypatinga. Tai originali statula, menininko pagaminta pagal regėtojos Jacintos pasakojimus. Į Europą statula atkeliavo iš JAV, dalyvavo susitikimuose su jaunimu Vienoje, iš kur atvyko į Lietuvą. 1972 metais pamaldų metu Naujajame Orleane šimtai žmonių pamatė ašaras, riedančias Marijos statulos veidu. Šis įvykis buvo aprašytas JAV spaudoje. Vėliau dar keliolika kartų žmonės liudijo regėję sudrėkusias Marijos statulos akis ir ašarų lašus ant veido. Sovietmečiu ateistai bandė aiškinti, kad čia nieko ypatinga, kad tai gamtos dėsnių pagalba išaiškinami reiškiniai. Ten, kur atvežama ši statula, susirenka daug žmonių. Vieni ateina pasigrožėti meno kūriniu, kiti pasimelsti ir prisiminti, ką Marija 1917 metais per vaikus šešių pasirodymų metu (ir vis mėnesio 13-ąją dieną) perdavė žmonėms. Apie tai yra išleista knygelė, kurią prisiminimui galės gauti kiekvienas eisenos dalyvis, atvykęs į Šiluvą rugpjūčio 26 dieną.

Vykstančius per Kelmę kviečiame stabtelti Atgimimo aikštėje, prie Kultūros centro, kur vyks trumpas Sąjūdžio mitingas. 7.30 val. iškilmingai sutiksime Šiaulių vyskupą, prisiminsime mus suvienijusį Sąjūdį, kai stengėmės būti geresni, vienas kitam atidesni, kai vieningai ėjome į laisvę. Iškėlę vėliavą po vyskupo žodžio vyksime į Tytuvėnus, kur vienuolyno kieme 8.30 val. susikaupsime ir 9 val. išeisime į Šiluvą. Iš čia į Šiluvą eis ir 18 asmenų Tradicijų, šeimos ir nuosavybės gynimo organizacijų delegacija su Fatimos Dievo Motinos statula.

Ketinantys dalyvauti eisenoje nuo Raseinių pusės turėtų iki 8.30 val. atvažiuoti į Dubysos slėnį, nuo kur 9 val. bus einama į Šiluvą. Eisenoje bus nešama Dievo Motinos statula, kuri Lietuvos laisvės atgavimo istorijoje užima ypatingą vietą. Išeivijos lietuviai pasigamino 1955 metais Marijos statulą, kurią pašventinto popiežius Pijus XII, o vėliau popiežius Jonas Paulius II savo rankomis ją vainikavo. Statula keliavo iš parapijos į parapiją. Kur atkeliaudavo ši Marijos statula, buvo prisimenama tėvynės netektis, Lietuvos okupacija, maldaujama Dievo Motinos padėti Lietuvai atgauti laisvę, o jos pasklidusiems po pasaulį vaikams sugrįžti į tėvų ir protėvių žemę. Atgavus Lietuvai laisvę, ši Marijos statula turėjo atkeliauti į Lietuvą. Ko žmonės tikėjosi, meldė, tas ir įvyko. Nuo 1993 metų Dievo Motinos statula keliauja po Lietuvos parapijas, primindama sunkius okupacijos metus, skatindama žmones neprarasti krikščioniškųjų vertybių, išsaugoti tikėjimą, nepasiduoti kapitalistinio materializmo vilionėms. Ji ir lydės piligrimus nuo Dubysos slėnio.

Atėję į Šiluvą 12 val. susikaupsime šv. Mišių aukoje, prisiminsime švelnų Marijos lietuviams pasirodymo metu išsakytą priekaištą, kad ten, kur buvo garbinamas Kristus, ariama ir sėjama. Tai kartu ir raginimas garbinti Kristų, gyventi pagal Jo mokymą. Tada Lietuvos žmonės išgirdo Marijos žodžius, atstatinėjo ar statė naujas bažnyčias, uoliai meldėsi, vadavosi iš blogybių. Įsiklausykime ir išgirskime, ką Dievo Motina yra pasakiusi žmonėms pasirodymų metu.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija