Atnaujintas 2007 rugpjūčio 17 d.
Nr.61
(1558)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Parapijos ir miestelio šventė

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Sutvirtinimo sakramentą teikia
prel. Juozas Šiurys (antras
iš dešinės). Šalia jo –
kun. Pranas Bartasūnas

Vaiskus ir saulėtas išaušo liepos 22-osios, sekmadienio, rytas Laukuvos padangėje. Tą sekmadienį Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje vyko Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės pagerbimas. Tai sutapo su Laukuvos miestelio, kurio, kaip ir Laukuvos dvaro, vardas jau minimas XVI amžiuje, gimtadieniu. Rūpestingo kunigo administratoriaus Prano Bartasūno ir jo pagalbininkų dėka Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia buvo išdabinta žaliais vainikais ir gėlėmis. Miestelio aikštė irgi buvo pasipuošusi, nes tą šventadienį Laukuva šventė 754-ąjį gimtadienį. Supratingi laukuviškiai, nuolat paraginami savo parapijos kun. P.Bartasūno dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose, ir šį kartą pirmiausia skubėjo ne po miestelį pasižvalgyti, o į bažnyčią – pagarbinti Viešpatį, o tą sekmadienį dar ir Švč. Mergelę Mariją Škaplierinę.

Dešimtą valandą prasidėjo Votyva, kurios šv. Mišias aukojo šios bažnyčios šeimininkas kun. P.Bartasūnas. Giedojo Laukuvos bažnyčios jaunimo choras. Votyvos homiliją pasakė tą sekmadienį į svečius pakviestas kun. P.Bartasūno buvęs seminarijos bendrakursis, dabar Telšių dekanato Janapolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Tomas Domarkas. Jis nuoširdžiai pasidalijo mintimis apie tikėjimo diegimą nuo jaunų dienų, jaunimo pritraukimą prie bažnyčios, įpratinimą nuolat melstis, neapleidžiant sekmadienio šv. Mišių.

Iškilmingose Sumos šv. Mišiose dalyvavo Seimo narys Zigmantas Balčytis su žmona, Šilalės rajono savivaldybės meras Albinas Ežerskis su žmona, jo pavaduotojas Jonas Gudauskas, atvykę dalyvauti ir Laukuvos miestelio gimtadienyje. Sumos šv. Mišias aukojo klebonas kun. T.Domarkas, kuris gausiai susirinkusiems tikintiesiems padovanojo dar vieną jaudinančią homiliją apie Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės malones, teikiamas Ją mylintiems tikintiesiems. Gražiai giedojo Laukuvos parapijos choras, vadovaujamas Aivaro Šimkaus. Jam talkino į miestelio šventę atvykęs naujai susibūręs Šilalės kultūros centro vyrų ansamblis „Modus Vivens“, vadovaujamas muzikalaus ir talentingo jauno vadovo Kornelijaus Pukinskio.

Pasibaigus pamaldoms, į Laukuvos miestelio aikštę pasipylė tikintieji, kunigai bei garbūs svečiai paminėti Laukuvos miestelio 754-ąsias metines. Šventė prasidėjo Lietuvos himnu ir Lietuvos bei Laukuvos miestelio vėliavų pakėlimu. Garbė pakelti Lietuvos Respublikos vėliavą teko Laukuvos parapijos kun. P.Bartasūnui, o Laukuvos miestelio vėliavą – Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriui Vincui Jurgaičiui. Šioje ceremonijoje dalyvavo ir Laukuvos seniūnas Stasys Skalauskas, puikiai suorganizavęs miestelio šventę, nuoširdžiai besirūpinantis Laukuvos seniūnijos žmonių gerbūviu. Po oficialios Laukuvos miestelio gimtadienio paminėjimo dalies vyko meno kolektyvų pasirodymai. Juose dalyvavo Laukuvos, Šilalės, Tauragės, Šilutės meno mėgėjai.

Na, o liepos 24-ąją Laukuvoje įvyko dar viena iškilminga šventė. 56 Laukuvos ir Požerės mergaitėms ir berniukams buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Jį suteikė Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras prelatas bažn. t. dr. Juozas Šiurys. Ta proga prelatas aukojo šv. Mišias ir pasakė pamokančią homiliją, skirtą sutvirtinamiesiems. Prelatui J.Šiuriui talkino su juo atvykęs vyskupo sekretorius Karolis Petravičius bei Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikas.

Visą jaunuomenės grupę Sutvirtinimo sakramentui paruošė kun. P.Bartasūnas, padedant sekmadieniais į Laukuvos bažnyčią atvykstantiems klierikams.

Laukuva, Šilalės rajonas

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija