Atnaujintas 2007 rugpjūčio 22 d.
Nr.62
(1559)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

1939 m. rugpjūčio 23 d. Ribentropo-Molotovo pakto pasekmės: apsisprendimas tarp karo
būsenos ir taikos

Kęstutis Kasparas

Viačeslavas Molotovas, stebint
J.Ribentropui ir J.Stalinui,
pasirašo Vokietijos
ir SSRS nepuolimo sutartį

1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje pasirašyta Vokietijos ir SSRS nepuolimo sutartis (Molotovo-Ribentropo paktas) ir jos slaptasis papildomas protokolas nusakė dviejų agresorių sandėrį, lėmusį Antrąjį pasaulinį karą, neutralių Baltijos valstybių, tarp jų ir Lietuvos, nepriklausomybės praradimą penkiasdešimčiai metų. Kažkada slapti dokumentai šiandien studijuojami kiekvienoje Lietuvos mokykloje. Pasidalyti kai kuriomis mintimis šia tema paskatino kelių Rusijos istorikų „kompetentingi atsakymai į istorines limitrofų pretenzijas“, pareikšti 2007 metų pradžioje Maskvoje. Jie parengti dėl „nesibaigiančių Baltijos šalių istorikų pastangų peržiūrėti Antrojo pasaulinio karo išdavas, bandant parodyti SSRS ir rusų tautą kaip agresorius, įtvirtinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos visuomenės sąmonėje „sovietinės okupacijos“ koncepciją ir „eksportuoti“ jos ideologinį pagrindą į Gruziją, Moldovą, Azerbaidžaną ir Ukrainą, populiarinti ją ir Vakaruose, ir Rusijoje“.


Kartais atrodo, kad gyvenu ne Lietuvoje

Gintaras VISOCKAS

Ilgametė Sąjūdžio sekretorė
Genutė Vaišnorienė įsitikinusi,
kad šią organizaciją kai kurios
valdžios įstaigos nepelnytai
ignoruoja bei sąmoningai
trukdo jos veiklai
Autoriaus nuotrauka

Rytoj, rugpjūčio 23 dieną, minint Stalino–Hitlerio sąmokslo 68-ąsias metines, Lietuvos Sąjūdis kviečia susitelkti pilietinei akcijai sostinėje Vilniuje. Šv. Mikalojaus bažnyčioje 17 valandą bus aukojamos šv. Mišios, o po jų bus organizuojama eisena prie Adomo Mickevičiaus paminklo, kur 18 val. prasidės minėjimas. Po mitingo žmonės kviečiami Gedimino kalne prisiminti prieš 18 metų surengtą įspūdingąjį Baltijos kelią. Kaip teigiama Sąjūdžio kvietime, Molotovo–Ribentropo pakto pasmerkimo renginiuose kalbės sesuo Nijolė Sadūnaitė, kunigas Robertas Grigas, prof. Vytautas Landsbergis. Sumanymas – džiugus ir sveikintinas. Organizatoriams belieka palinkėti gero oro ir dalyvių gausos.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija