Atnaujintas 2007 rugpjūčio 22 d.
Nr.62
(1559)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Atgaivinami „herojai“

Pastaruoju metu Kremliaus ideologai, šlovindami buvusios Sovietų Sąjungos laimėjimus, prisimindami, kaip nuo Kremliaus vadovų pareiškimų drebėdavo visas pasaulis, dabar ėmė verkšlenti, jog Gorbačiovas ir Jelcinas sugriovė klestėjusį „sovietinės liaudies“ patriotizmą, pasiaukojimą. Dejuoja, kad tarp jaunimo (išskyrus putinjugendu vadinamus, V.Putino „Naši“ organizacijos būsimuosius esesininkus) nebėra pasiryžimo mirti už Rusiją, nebėra nei Pavlikų Morozovų, nei Aleksandrų Matrosovų. Kaip žinoma, pirmasis didvyriu ir pionieriumi Nr. 1 paskelbtas už tai, kad išdavė paskutinių grūdų čekistams neatiduodantį savo tėvą, o antrasis neva savo kūnu uždengė vokiečių kulkosvaidininkų ambrazūrą.


Terorizmo vėzdas virš Jungtinės Karalystės

Islamo radikalieji teroristai neslepia, kad jų vienas iš pagrindinių tikslų – paskandinti kraujyje Didžiąją Britaniją, kuri kartu su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis paskelbta „pasaulio šėtonu“. Pirmoji islamistų ataka, sukrėtusi šalį, įvyko 2005 m. birželio 7 d., kai buvo susprogdinti trys Londono metro vagonai ir vienas keleivių autobusas. Šiemet, birželį, tokio pat pobūdžio teroristinės akcijos turėjo būti pakartotos. Ir tik paskutiniuoju momentu specialiųjų tarnybų ir policijos pastangomis pavyko užkirsti kelią islamo teroristų planams susprogdinti net kelis keleivinius lėktuvus, turėjusius skristi į Ameriką iš Anglijos oro uostų. Taip pat aptikti teroristų užminuoti automobiliai Londone. Teroristams tiktai pavyko užminuotu automobiliu taranuoti Glazgo oro uosto tvorą. Laimė, žmonių aukų išvengta. Ir visa tai vyksta jau beveik dvejus metus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija