Atnaujintas 2007 rugpjūčio 22 d.
Nr.62
(1559)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Terorizmo vėzdas virš Jungtinės Karalystės

Islamo radikalieji teroristai neslepia, kad jų vienas iš pagrindinių tikslų – paskandinti kraujyje Didžiąją Britaniją, kuri kartu su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis paskelbta „pasaulio šėtonu“. Pirmoji islamistų ataka, sukrėtusi šalį, įvyko 2005 m. birželio 7 d., kai buvo susprogdinti trys Londono metro vagonai ir vienas keleivių autobusas. Šiemet, birželį, tokio pat pobūdžio teroristinės akcijos turėjo būti pakartotos. Ir tik paskutiniuoju momentu specialiųjų tarnybų ir policijos pastangomis pavyko užkirsti kelią islamo teroristų planams susprogdinti net kelis keleivinius lėktuvus, turėjusius skristi į Ameriką iš Anglijos oro uostų. Taip pat aptikti teroristų užminuoti automobiliai Londone. Teroristams tiktai pavyko užminuotu automobiliu taranuoti Glazgo oro uosto tvorą. Laimė, žmonių aukų išvengta. Ir visa tai vyksta jau beveik dvejus metus.

Tad kodėl gi musulmonų radikalieji teroristai savo puolimo taikiniu pasirinko Didžiąją Britaniją? Jungtinių Amerikos Valstijų priešai, ypač Rusijoje ir kai kuriose Vakarų Europos valstybėse, teigia, kad pagrindinė teroristų atakų priežastis ta, kad Londonas buvo ir yra pagrindinis Vašingtono šalininkas. Iš tiesų britų kariai dalyvauja karinėse operacijose Irake ir Afganistane. Tuo tarpu kitos didžiosios Europos valstybės – Prancūzija, Vokietija, Italija – aiškiai išsigandusios islamistų šantažo ir grūmojimų, šalinasi JAV prezidento Džordžo Bušo kovos su tarptautiniu terorizmu politikos. Iš tiesų „pasaulio džihado“ („šventojo karo“) ideologai nekenčia Didžiosios Britanijos ir tiesiog liepsnoja jai neapykanta kaip ir Jungtinėms Valstijoms. Bet iki Amerikos sunkoka prisikasti, o užsimaskavusių „Al Qaedos“ „kuopelių“ ten yra nedaug. Visai kitas dalykas – Didžioji Britanija. Čia „Al Qaedos“ ir kitoms islamistų teroristų organizacijoms, jų veiklai – vos ne rojus. Mat milžiniškoje imigrantų iš musulmoniškų Artimųjų Rytų šalių, Pakistano ir Bangladešo minioje teroristams ir džihado ekstremistams pasislėpti visai nesunku. Kitas dalykas, šioje šalyje radikaliųjų islamistų grupuotės ir organizacijos veikia visiškai legaliai. Kaip pažymi Didžiosios Britanijos ir užsienio šalių laikraščiai, tiesiog šiurpą kelia musulmonų mulų ir teroristinių grupuočių vadeivų pamokslai, sklindantys iš daugybės mečečių ir dvasinių mokyklų – medresių. Anot šio amerikiečių žurnalisto, pasiklausius tokių pamokslų ir raginimų, netgi vieno iš teroristų lyderių Afganistano mulos Omaro kalbos gali pasirodyti kaip tolerantiškumo pavyzdys. Nuo vaikystės auklėti tokių „kitatikių“ kraujo ištroškusių mulų pamokslų, jaunieji Londono ir kitų Anglijos miestų musulmonai be vargo gausiai papildo teroristų penktosios kolonos gretas. Jie tiesiog gyvuliškai neapkenčia šalies, kuri juos priglaudė ir maitina, suteikė jos pilietybę, dosniai dalija įvairias socialines pašalpas. Šie mulų skleidžiamos neapykantos apakinti jaunieji musulmonai pasirengę bet kada apsijuosti sprogmenų prikimštu savižudžio šachido diržu ir su Alacho vardu lūpose su savimi nusinešti į aną pasaulį dešimtis ir šimtus „netikėlių“. Aišku, garsioji Didžiosios Britanijos žvalgybos tarnyba ir policija puikiai žino tokius dalykus. Bet visa bėda ta, kad tų potencialių džihado šachidų diržų nešiotojų šalyje labai daug. Kita vertus, Didžiojoje Britanijoje ypač skrupulingai laikomasi nekaltumo prezumpcijos. Juk nevalia bandyti pasodinti už grotų kokį nors neapykantos skleidėją, kasdien raginantį žudyti Alacho priešus, arba net kokią nors baudą paskirti: liberalioji demokratinė spauda sukels tokį triukšmą, kad ramybės sergėtojai net bijos apie tai užsiminti – kas gi norės būti apšauktas demokratijos ar tolerancijos priešu?! Tad ir imamasi priemonių tiktai iškilus mirtinam pavojui. Pasak vieno britų žurnalisto, tol, kol islamistų mirtininkas nesusisprogdino nekaltų žmonių minioje, jis – ne nusikaltėlis.

Petras Katinas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija