Atnaujintas 2007 rugpjūčio 22 d.
Nr.62
(1559)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dievas – didysis dovanų dalytojas

Elena Daumantaitė-Baltrušaitienė

Muzikologė Jūratė Vyliūtė savo knygoje „Vladas Baltrušaitis: operos solistas“ rašo ne tik apie pasirinktą asmenį, bet ir apie jį supusius žmones. Vienas tokių žmonių yra Elena Daumantaitė-Baltrušaitienė, diplomuota stomatologė, visuomenės veikėja, ištikima šeimos židinio puoselėtoja. Prieš aštuonerius metus iš JAV nuolat gyventi į Lietuvą grįžusi, ji sėkmingai įsikūrė Vilniuje. Su p. Elena, nuo vaikystės besivadinančia Lione, kalbamės apie tai, kas neparašyta knygoje.


„Prapjauk man kraujagyslę – ten bus geltona, žalia ir raudona...“

Rasa GRIŠKEVIČIENĖ,

Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė

Julija Dantienė (dešinėje) Kraštotyros
skaitykloje kartu su vyriausiąja
bibliografe Stanislava Talutyte
Virginijos TYLIENĖS nuotrauka

Taip simboliškai tris brangias Lietuvos vėliavos spalvas apibūdina viešnia iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Filadelfijos lietuvių radijo „Bendruomenės balsas“ programų direktorė Julija DANTIENĖ.

Viešėdama Lietuvoje pas giminaičius, ponia Julija keletą dienų paskyrė Ukmergės kraštui – savo mamos Sofijos Dobužinskaitės, kilusios iš Pabaisko, gimtinei. Atvykusi į Ukmergę, įsikūrė jos sesers dukters, savo pusseserės, gydytojos Eugenijos Padvelskienės namuose ir, jos lydima, vieną rytą pravėrė Viešosios bibliotekos duris. Smalsiai, viskuo besidominčiai, gyvenimo džiaugsmo ir jaunatviškos energijos kupinai moteriai rūpėjo kiekvienas bibliotekos kampelis – knygų fondai, čia veikiančios parodos, kraštotyros leidiniai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija