Atnaujintas 2007 rugpjūčio 22 d.
Nr.62
(1559)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Istorinės praeities ir laisvės kovų keliais...

Kazimieras Dobkevičius

Dubingių miestelio kapinėse
prie 1920 metais žuvusiųjų
lietuvių karių kapų. Viduryje –
mokytoja Pranė Kuorienė.
Atiduota pagarba, padėta
gėlių ir pasimelsta

Šiemet, liepos viduryje, sukako 597-osios garsaus Žalgirio mūšio metinės. Ta istorinė Lietuvos ir Lenkijos jungtinių kariuomenės dalinių pergalė turėjo didelį atgarsį Europoje.

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS), Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjungos (LVRKS), Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS), Lietuvos kariuomenės karių savanorių sąjungos (LKKSS) atstovai surengė kelionę Žalgirio mūšio pergalės garbei, aplankant istorines vietoves – pokario rezistencijos kovų vietas: Dubingius, Giedraičius, Musninkus, Kernavę. Kelionės iniciatorius – Kauno šaulių vyrų choro „Trimitas“ vadovas, VRKS narys Jurgis Strazdas. Ankstų kelionės pradžios rytą užklupęs lietus nuplovė kelio dulkes, o vėliau visą turiningą, įdomų ir pamokantį keliavimą lydėjo saulėtas, vaiskus oras.


Slibinai

Algimantas Zolubas

Dailininkė, grafikė, knygų
iliustratorė, skulptorė
Domicėlė Tarabildienė (1912–1985)

Vytauto Mikalausko muzika Justino Marcinkevičiaus eilėraščiui „Lopšinė gimtinei ir motinai“ (Kiek rovė — neišrovė. Kiek skynė — nenuskynė. Todėl, kad tu — šventovė. Todėl, kad tu — Tėvynė) lietuvių lūpose, ausyse ir širdyse jau skamba kaip liaudies daina.

Dailininkė, grafikė, knygų iliustratorė, skulptorė Domicėlė Tarabildienė (1912–1985) ankstyvą savo gyvenimo saulėlydį, įkvėpta šių eilių, dar sovietmečiu nutapė paveikslą, kurio kilmės priežastį ir pavadinimą žinojo tik jai artimi ir patikimi žmonės. Greta kitų paveikslų, jis buvo demonstruojamas vienoje iš jos parodų. Ten tuometinė ministrų tarybos pirmininko pavaduotoja L.Diržinskaitė-Piliušenko paprašė paaiškinti paveikslo turinį. Nors autorė aiškinusi, kad tai galėtų būti pasakos motyvas, ministrė įtarusi, jog paveikslas gali būti suprastas ir kitaip...

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija