Atnaujintas 2007 rugpjūčio 24 d.
Nr.63
(1560)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Penkiskart tremtas, bet dvasiškai nepalūžęs

A†A kun. jubil. Antanas Mitrikas (1924–1956–2007)

Kun. Antanas Mitrikas

Liepos 5 dieną po ilgos ir sunkios Parkinsono ligos, ištiktas insulto, Marijampolės ligoninės Neurologijos skyriuje mirė Sibiro tremtinys, jubiliatas kunigas Antanas Mitrikas, sulaukęs 83 metų.

Tėvai buvo religingi, darbštūs žemdirbiai. Linkuvos parapijos Murdvario kaime turėdami aštuonis hektarus žemės užaugino tris sūnus ir tris dukras. Antanas, Linkuvos gimnazijoje baigęs septynias klases, 1943 metų rudenį įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir, gavęs brandos atestatą, tęsė filosofijos, teologijos studijas – rengėsi kunigystei. Nepabūgę, kad komunizmas su fašizmu kaunasi mūsų Tėvynėje, žūsta nekalti žmonės, vien Antano kurse 120 jaunuolių ryžosi rengtis skelbti Kristaus taikos, meilės ir amžinojo gyvenimo Evangeliją. Antanas buvo uolus, darbštus, pamaldus, draugiškas klierikas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija