Atnaujintas 2007 rugpjūčio 24 d.
Nr.63
(1560)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Naujamiestis: mintys po bažnyčios gaisro

Bronius VERTELKA

Naujamiesčio klebonas
kun. Algirdas Dauknys
ir po patirto didžiulio streso
yra darbingos nuotaikos

Naujamiesčio Šv. apaštalo
Mato bažnyčia po rugpjūčio
16-ąją vykusio gaisro liko be bokštų

Taip po gaisro atrodė
bažnyčios vidus

Liko sveikas pagrindinis altorius

Naujamiestyje įvyko skaudi nelaimė – praėjusios savaitės ketvirtadienį, rugpjūčio 16-ąją, degė Šv. apaštalo Mato bažnyčia. Tai didžiulė netektis ne vien šios parapijos žmonėms, bet ir visiems Lietuvos katalikams.

Šio kraupaus įvykio liudininkas Naujamiesčio klebonas kun. Algirdas Dauknys, kurį aplankiau šeštadienį, „XXI amžiui“ pasakojo, kad ir po patirto didžiulio streso esąs darbingos nuotaikos, nors buvo pas medikus pasitikrinti savo širdies darbo, nes, pasak klebono, širdis – pagrindinis žmogaus organizmo variklis. Kunigo kraujospūdis tą dieną buvo pakilęs iki 180. Nors greitosios pagalbos medikai ragino kleboną susileisti organizmą stiprinančių ir spaudimą mažinančių vaistų, nebuvę kada apie tai galvoti, reikėjo kaip šeimininkui matyti, kas vyksta aplinkui.

Tuo metu, kai plykstelėjo liepsna, klebonas buvęs klebonijoje – jam įtarimą sukėlė pasklidęs dūmų kvapas, nors miestelyje tai nėra naujiena – žmonės dažnai degindavo lauke nukritusius lapus ar kokias šiukšles. O liepsnos pasirodė iš remontuojamo bokšto. Su statybininkais buvo sutarta dar šiemet iki žiemos suremontuoti antrąjį bažnyčios bokštą, o pirmasis jau buvo paremontuotas dar sovietiniais laikais klebonaujant jau amžinatilsį kun. Jurgaičiui, kurio mirties l0-osios metinės šiomis dienomis minimos. Kun. A.Dauknys sakė, kad daug ką reikėjo bokštui padaryti, kad jis stovėtų tvirtai ir ilgai. Iš tiesų čia laukė nemenki darbai. Klebono nuomone, gaisras galėjo kilti dėl dviejų priežasčių. Gali būti, kad nuo kibirkšties, jeigu buvo pjaunami varžtai, arba nuo trumpo, tačiau ne elektros instaliacijos, sujungimo. Instaliacija buvo visiškai naujai įvesta, tam panaudoti nauji jungimai ir laidai. Galbūt įvyko trumpas sujungimas naudojant ilginimo laidus. Bet galima paminėti ir dar dešimt gaisro priežasčių.

Kun. A.Dauknys pasakojo, kad iš pradžių vyrai patys bandė gesinti gaisrą gesintuvais. Visgi didelis aukštis, kaip raketa ten nenulėksi. Bet kilo tarsi kamino efektas. Pirmas dalykas – degė aukštai, antras – pūtė palankus gaisrui plisti vėjas. Jis ir pagavo liepsną. Tada puolė skambinti priešgaisrinei tarnybai. Bet atvažiavusi Naujamiesčio ugniagesių mašina išvis neturėjo kopėčių. Pasak klebono, buvo sunku žiūrėti, kai vyrai, nusiteikę darbui, bet neturi tam tinkamų priemonių. Kunigo nuomone, kiekviena apskritis privalo turėti bent vienas kopėčias su apsauginiu gardeliu, kad pasiektų 60 metrų aukštį. Gelbėti bažnyčios suvažiavo aplinkinių miestelių, Panevėžio, Šiaulių, Kauno, Vilniaus gaisrininkai. Vieni jų turėjo daugiau patirties ir drąsos, kiti – mažiau, bet visi, pasak klebono, dirbo labai gerai. Degant pirmam bokštui, vėjas pūtė iš pietų pusės ir tiesiog į antrąjį bokštą. Taip užsidegė ir jis. Didžiausia baimė ta, kad gali užsidegti visas Naujamiesčio miestelis. Priklausė nuo to, į kurią pusę virs bokštai. Jeigu jie būtų virtę į šiaurės pusę, iš karto būtų supleškėjusi klebonija ir parduotuvė. Bet kibirkštys lėkė link buvusios senosios parduotuvės, o ten – sutręšę šiferio stogai. Jie ir užsidegė. Viena gaisrininkų komanda buvo priskirta gelbėti šį pastatą. Stogui įlūžus, susižeidė vienas gaisrininkas ir jį gelbėjęs kolega. Kitą dieną po gaisro klebonas abu juos aplankė ligoninėje. Vienas guli intensyviosios terapijos, kitas – traumatologijos skyriuose. Trečias gaisrininkas tos pačios dienos vakare buvo išleistas gydytis ambulatoriškai.

Kun. A.Dauknys pasakojo, kad gesinant gaisrą pasižymėjo Vytautas Magyla ir Aleksandras Mitunevičius, Naujamiesčio gyventojai, norėję išgelbėti vargonus, po truputį pildami vandenį ir manydami, kad bus užgesintas bokštas. Kaip tik tada pradėjo kristi vinys. Drąsuoliai suprato, kad laikas pasitraukti. Paskui V.Magyla klebonui pasakojo, kad neatsimena, kaip jis atsidūręs ant laiptų, tačiau pastebėjo, kad nėra kaimyno. Šūktelėjęs keletą kartų, ar Aleksandras gyvas, šis į šauksmą atsiliepė vaitodamas. Tada Vytautas užpylė vandens, padavė draugui ranką ir jį ištraukė. Tetrūko kelių sekundžių, kad A.Mitunevičius būtų žuvęs. Tai, pasak klebono, apdovanojimo vertas V.Magylos žygdarbis. Nors visiškai sudegė vargonai, bažnyčios vidus labai nenukentėjo, tačiau viskas aprūko. Altoriai, klausyklos – savo vietose. Krisdamas apie tris tonas sveriantis varpas nesudužo, jis yra įstrigęs kupole. Nežinoma, kokia varpo būklė. Pro kiaurymes krito nuodėguliai.

Klebonas kontroliavęs padėtį bažnyčios viduje ir apie tai pranešinėjęs gaisrininkams. Kelis nuodėgulius išnešęs savo rankomis, nes buvo pradėjusios degti grindys. Pasak klebono, preliminarūs gaisro nuostoliai – apie 10 milijonų litų. Iš kur tokią sumą paimti? Nelaimė yra nelaimė, ir tokiu atveju lėšos yra kaupiamos iš aukotojų.

„Mes turime teisę prašyti, o žmonės turi teisę prisidėti arba neprisidėti prie nelaimės padarinių likvidavimo. Tai pačių žmonių pasirinkimo teisė“, – sakė kun. A.Dauknys. Jis teigė, kad dar tą pačią dieną buvo atvažiavę keletas labai turtingų žmonių ir jie matė, kas vyko Naujamiestyje. Vienas jų pažadėjo paramą. Dvi šeimos irgi tą patį vakarą paaukojo po 100 litų. Bet didžiausias stebuklas yra žmonės – jie padėjo išnešti iš bažnyčios svarbiausius daiktus. Apsilankė aplinkinių parapijų, net kitų dekanatų kunigai. Pandėlio klebonas kun. Kostas Balsys, pats patyręs gaisrą dirbdamas Pakalniuose, ramino Naujamiesčio kleboną: „Mes esame bejėgiai prieš stichiją, bet mūsų rankos pajėgios tai atstatyti“. Buvo atvykęs Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Klebonui ir visiems parapijiečiams nuoširdžią užuojautą pareiškė Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Jis teigė, kad visų mūsų solidarumas tokią valandą ypač svarbus, nes jeigu pastebime toli nuo mūsų ištinkančias katastrofas ir remiame nuo jų nukentėjusius žmones, tai tuo labiau turėtume padėti čia pat esantiems artimiesiems. Ištikus tokiai nelaimei arkivyskupas S.Tamkevičius kviečia Kauno arkivyskupijos parapijas, taip pat visos Lietuvos tikinčiuosius bei geros valios žmones padėti atstatyti gaisro žiauriai suniokotą šimtametę Naujamiesčio šventovę. Kauno arkivyskupijoje šiam tikslui artimiausiu metu bus paskelbta atskira rinkliava.

Pasak kun. A.Dauknio, bet kokios materialinės vertybės yra užgyvenamos. O žmogaus gyvybės ar jo sveikatos nesugrąžinsi. Dabar šv. Mišios Naujamiesčio parapijiečiams vyks parapijos salėje, kurioje gali tilpti nemažai tikinčiųjų. Vaikščioti po šventorių neleidžiama, ten tvarkosi keli tam reikalui skirti žmonės. Atstatant bažnyčią laukia dideli darbai.

Naujamiestis, Panevėžio rajonas

Autoriaus nuotraukos

Visi, norintieji ir galintieji aukoti Naujamiesčio bažnyčiai atstatyti, gali aukas pervesti į šią banko sąskaitą:

LT297044060002721784 (Naujamiesčio Šv. apaštalo Mato parapija), Vilniaus banko Panevėžio skyrius, banko kodas 70440.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija