Atnaujintas 2007 rugpjūčio 24 d.
Nr.63
(1560)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio-Krekenavos dekanate

Žolinės atlaidai

Į bažnyčią eina Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas
(kairėje), Krekenavos klebonas
kan. Petras Budriūnas (centre)
ir vyskupas emeritas
Juozas Preikšas (dešinėje)

Pakiliai skambėjo
bažnyčios choro balsai

Kaip bangos jūroje vilnijo žmonės

Iškilminga procesija apie bažnyčią

Krekenava. Šviežiai perdažytu stogu, nuo paradinių durų iki gatvės trinkelėmis grįstu taku bei kitais pasipuošimais Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia sutiko Žolinę. Tokie atlaidai – tarsi slenkstis tarp vasaros ir rudens. Šiemet alinanti kaitra nesumažino norinčiųjų juose dalyvauti. Miestelio centrą ir gatves greta jo užpildė automobiliai.

Su tikinčiaisiais švęsti Žolinės atvyko Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Gyvojo rožinio Šveicarijoje vadovas Adolfas Fugelis, kunigai, vienuolės. Šventiškai atrodžiusi bažnyčia buvo pilnutėlė žmonių. Tarp jų buvo Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, vicemeras Vytautas Rapolas Gritėnas, Seimo vicepirmininkas Alfredas Pekeliūnas. Vysk. J.Kauneckas sveikino atlaidų dalyvius. Dar pranešė nemalonią žinią, kad, deja, apvogti vyskupijos Jaunimo dienos dalyviai. Kelią nuo Panevėžio Katedros iki Krekenavos jie įveikė pėsčiomis (kartu ėjo ir vyskupas) ir apsistojo M.Antanaičio gimnazijoje. Jaunuosius piligrimus apvogė būnant bažnyčioje – paėmė jų vertingesnius daiktus, pinigus, net dokumentus.

Aukoti šv. Mišias vysk. J.Kauneckas įpareigojo iš Kauno atvykusį vysk. J.Preikšą, savo pirmtaką, trylika metų vadovavusį Panevėžio vyskupijai. Per pamokslą vysk. J.Kauneckas kalbėjo apie moralinį ir dvasinį žmonių nuosmukį Lietuvoje bei citavo Krekenavoje maždaug prieš šimtą metų kunigu dirbusio poeto Maironio parašytas eiles, kurios aktualios ir šiomis dienomis. Ganytojas pateikė akivaizdžių faktų, kokią galią turi tikėjimas.

Šv. Mišių metu aidėjo darnūs bažnyčios choro, vadovaujamo Arūno Kotinsko, balsai. Skambant varpams, bažnyčią apėjo iškilminga procesija. Dalyvavusiems atlaiduose žmonėms dėkojo Krekenavos klebonas kan. Petras Budriūnas.

Išėję iš bažnyčios tikintieji galėjo pasižvalgyti po mugę, kurioje buvo galima nusipirkti kryželių, rožinių, saldumynų, namudinių dirbinių. O į miestelio aikštę jau kvietė rajono saviveiklininkai.

Kad Krekenavą žino ir užsienyje, galima spręsti iš tokio fakto. Panevėžyje kelio į ją manęs teiravosi pagyvenęs vyras, dviračiu atmynęs net iš Belgijos. Vėliau automobiliu jį prisivijau netoli Krekenavos.

Bronius VERTELKA

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija