Atnaujintas 2007 rugpjūčio 24 d.
Nr.63
(1560)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Porciunkulės atlaidai

Vyskupas Jonas Kauneckas
mielai fotografavosi
su jaunaisiais iškilmių dalyviais

Ančiškio parapijos administratorius
kun. Simas Maksvytis šv. Mišių metu

ANČIŠKIS. Rugpjūčio 5 dieną Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje buvo švenčiami Porciunkulės atlaidai. Parapijiečiams tai buvo dviguba šventė, nes po daugelio metų čia buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas jį teikė apie dviem dešimtims jaunų žmonių. Kartu su vyskupu atvyko jo generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis. Jie aukojo ir Sumos šv. Mišias. Homilijoje vyskupas kalbėjo apie jaunimo ir daugelio žmonių smukusį tikėjimą, elgesio kultūrą, pageidavo, kad jaunos merginos ir moterys nevaikščiotų nepridengtais pečiais ir plikais pilvais, nes tai nepadoru. Vyskupas priminė žmonėms, kad dėl netikėjimo į Dievą Lietuva smunka žemiau kitų Europos tautų. Mūsų tėvynėje daugiausia girtuokliaujama, pasiduodama gobšumui, pavydui, įvyksta daugiausia smurto atvejų. Pirmaujame savižudybėmis. Žmonės, praradę tikėjimą, pamiršę Dešimt Dievo įsakymų, nebesugeba darniai, krikščioniškai sugyventi.

Šv. Mišios buvo užbaigtos procesija apie bažnyčią, sutvirtintųjų ir visų žmonių palaiminimu, „Dievo akies“ virš didžiųjų bažnyčios durų pašventinimu. Iš Truskavos atvykstantis parapijos administratorius kun. Simas Maksvytis dėkojo bendrovės pirmininkui ir kitiems už pagalbą remontuojant bažnyčią.

Jonas PUODŽIŪNAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija