Atnaujintas 2007 rugpjūčio 24 d.
Nr.63
(1560)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Svarbūs renginiai

Kun. Andrius Vaitkūnas gimtosios
Griškabūdžio parapijos
bažnyčioje šventė Primicijas

Šv. Onos atlaidų Sumos
šv. Mišių koncelebracijai
vadovavo vysk. Juozas Preikšas.
Iš kairės kunigai: Andrius
Vaitkevičius, Viktoras Daujotis
ir Kęstutis Vosylius
Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

GRIŠKABŪDIS. Liepos 21 dieną, šeštadienį, šios parapijos Rygiškių kaime kun. Vytautas Užkuraitis pašventino stogastulpį čia gimusiam garsiam XIX amžiaus Sūduvos švietėjui kun. Antanui Tatarei. Ąžuolą skulptūrai padovanojo Patašinės kaimo gyventojas Jonas Janušaitis, stogastulpį sukūrė ir padovanojo medžio drožėjas Andrius Bieliukas, o saulutę nukalė tautodailininkas Valdas Paukštys.

Liepos 22 dieną, sekmadienį, savo pirmąsias šv. Mišias – Primicijas – gimtosios parapijos Kristaus Atsimainymo bažnyčioje aukojo neseniai vyskupo Rimanto Norvilos kunigu įšventintas Andrius Vaitkūnas. Jis taip pat laimino visus į Primicijas susirinkusius parapijiečius, savo artimuosius ir kunigus. Pamokslą šiose šv. Mišiose pasakė buvęs Griškabūdžio klebonas kun. Žydrūnas Kulpys.

Liepos 29 dieną parapijoje vyko Šv. Onos atlaidai. Juose, kaip kasmet, dalyvavo ne tik keletas svečių kunigų, bet ir kraštietis vyskupas Juozas Preikšas. Buvo aukojamos trejos šv. Mišios: 9 val. jas aukojo klebonas kun. Nerijus Žvirblys ir kun. Andrius Vaitkevičius, 10.30 val. – kun. Viktoras Daujotis ir kun. Vytautas Užkuraitis, o 12 val. Sumą – vysk. J.Preikšas, iš šios parapijos kilęs Garliavos klebonas kun. Kęstutis Vosylius ir kunigai svečiai A.Vaitkevičius bei V.Daujotis. Dar du svečiai – kaimyninių Sintautų ir Paluobių klebonai – prel. Antanas Maskeliūnas bei kun. Juozas Kaminskas tądien klausė išpažinčių.

Romas BACEVIČIUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija