Atnaujintas 2007 rugpjūčio 24 d.
Nr.63
(1560)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Ar jie praranda? Ne – gauna!

Liepos 14-osios popietę Panevėžio Katedroje buvo gražu, buvo kilnu, sakyčiau, buvo ypatinga, todėl apie tokius reginius reikėtų kalbėti eilėraščių posmais. Keturi jaunuoliai (Justas Jasėnas, Aivaras Kecorius, Mindaugas Mizaras, Mindaugas Šakinis) Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje guli kryžiumi. Greta jų – keliasdešimt kunigų, kiek tolėliau – gausūs giminaičiai, artimieji, draugai. Po kurio laiko gulintieji kryžiumi atsikels, priims kitus, pagal diakonų įšventinimo į kunigus ceremoniją būtinus palaiminimus, ir kelių šimtų tikinčiųjų akivaizdoje „atsisakys pasaulio“ – bus įšventinti į kunigų luomą.


Parapiją aplankė naujas kunigas

Po šv. Mišių kunigas Mindaugas,
diakonas Paulius, ministrantas
ateitininkas Evaldas, ateitininkės
Kristina ir Agnė, pasveikinusios
atvykusį svečią naują kunigą

Liepos 16-ąją, pirmadienį, Gargždų parapijos tikintieji, susirinkę į 12 val. šv. Mišias, prie altoriaus išvydo naujai įšventintą kunigą Mindaugą Šakinį. Jis kunigu įšventintas Panevėžio Katedroje vyskupo Jono Kaunecko liepos 14 dieną. Sekmadienį, liepos 15 dieną, aukojo pirmąsias iškilmingas šv. Mišias tėviškėje – Palangos bažnyčioje.


Kryžiaus statymas ties kryžkele

Prie pašventinto kryžiaus
Stanionių kaimo kryžkelėje

Ne tik mes, bet jau ir mūsų seneliai buvo įpratę matyti didelį medinį kryžių ties kryžkele. Senais laikais pasukus nuo jo į kairę pasiekdavai Panevėžį; važiuodamas tiesiai privažiuodavai Sabaliausko dvarą, o už jo – jau ir Paįstrio bažnytėlė matydavosi. Pasukus į dešinę kelias vesdavo į Pasvalį. Didelis vėjas seną, per šešiasdešimt metų stovėjusį kryžių nugriovė. Jis buvo nugabentas į netoliese esančią sodybą.


Sekime laiko patikrintu politiku

Pats laikas Tėvynės sąjungai, kuriai vienintelei iš partijų tenka kovoti su G.Kirkilo grupuotei priklausančiomis partijomis, galvoti apie ryžtingą ir negrįžtamą išėjimą iš koalicijos su valdančiais socdemais. Koalicija su gudria, klastinga, veidmainiška socdemų partija konservatorių rinkėjų akyse buvo žeminantis žingsnis ir, ko gero, klaidingas. Puikiai prisimenu, kaip iš visų kandidatų Premjeru pasirinkdamas socdemą, prezidentas V.Adamkus liepė Tėvynės sąjungos lyderiui A.Kubiliui eiti su socdemais į koaliciją. Iš pagarbos valstybės vadovui A.Kubilius sutiko, nors labai nenoromis. Taip, tik dėl Tėvynės sąjungos narių aktyvios pozicijos buvo priimtas ne vienas geras sprendimas (įstatymas), ir atvirkščiai: kai kurie nenaudingi buvo atmesti. Deja, Tėvynės sąjunga su mažu balsų skaičiumi Seime negalėjo nulemti daugiau gerų sprendimų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija