Atnaujintas 2007 rugpjūčio 24 d.
Nr.63
(1560)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Parapiją aplankė naujas kunigas

Po šv. Mišių kunigas Mindaugas,
diakonas Paulius, ministrantas
ateitininkas Evaldas, ateitininkės
Kristina ir Agnė, pasveikinusios
atvykusį svečią naują kunigą

Liepos 16-ąją, pirmadienį, Gargždų parapijos tikintieji, susirinkę į 12 val. šv. Mišias, prie altoriaus išvydo naujai įšventintą kunigą Mindaugą Šakinį. Jis kunigu įšventintas Panevėžio Katedroje vyskupo Jono Kaunecko liepos 14 dieną. Sekmadienį, liepos 15 dieną, aukojo pirmąsias iškilmingas šv. Mišias tėviškėje – Palangos bažnyčioje.

Liepos 16-ąją Gargždų parapijos kunigai turėjo išvykti į Telšiuose prasidėjusias rekolekcijas kunigams. Tad primicijose Palangoje dalyvavęs Gargždų parapijos klebonas kan. Jonas Paulauskas pakvietė naująjį kunigą M.Šakinį, ir jis atvyko į Gargždus. Gargždai jam nesvetimi, nes besimokydamas Telšių kunigų seminarijoje kartu su gargždiškiu kunigu Andriumi Vaitkevičiumi ne kartą yra buvęs mūsų mieste.

Po šv. Mišių kunigas Mindaugas visiems susirinkusiems suteikė primicinį palaiminimą, padovanojo kunigystės šventimų prisiminimui skirtų paveikslėlių. Visų susirinkusių vardu ateitininkės giesme, gėlių žiedais dėkojo jaunajam kunigui už atvykimą, linkėjo Dievo pagalbos kunigystės šventimų dienos pasiryžimus tvirtai išlaikyti visą gyvenimą. Visi džiaugėmės, dėkojome Dievui už naują kunigą ir meldėme jam ištvermės.

Dėkodamas susirinkusiems, kunigas Mindaugas pasisakė pats esąs ateitininkas.

Kazimiera SIPIENĖ

Gargždai

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija