Atnaujintas 2007 rugpjūčio 24 d.
Nr.63
(1560)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Tikėjimas mus vienija

Benjaminas ŽULYS

Kun. Gintas Rumševičius
Panevėžiuko bažnyčioje
prie čia viešėjusio Šiluvos
Švč. Mergelės Marijos
su Kūdikėliu paveikslo kopijos

Kunigo Ginto Rumševičiaus sielovados erdvės labai plačios. Jis yra Babtų Šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebonas, dar šiai parapijai priklauso ir Muniškių Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčia. Jis taip pat – Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios klebonas. Be to, Muniškėse gyvuoja senelių namai, kuriuose savo dienas leidžia 40 garbaus amžiaus žmonių – jiems irgi reikia paguodos žodžio, išklausyti jų minčių, mąstymų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija