Atnaujintas 2007 rugpjūčio 29 d.
Nr.64
(1561)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Su Lietuva širdy

Šilališkiai Dubysos slėnyje

Gausus būrys šilališkių iš įvairių rajono kampelių dalyvavo Ariogaloje, nuostabiai gražiame Dubysos slėnyje, vykusiame tremtinių ir politkalinių sąskrydyje. Į kelionę ryžosi vykti ir rajono ilgaamžis, 101 metus jau atšventęs Paragaudžio ąžuolas Kazys Petrošius, lydimas dukros Elenos ir žento Vlado. Džiugu buvo matyti M. ir S.Mikučius, E.Vismantienę, apsuptus vaikaičių bei kitų artimųjų. Laukuvos tremtinių seniūnė K.Bytautaitė sukvietė gausų būrį laukuviškių, linksmų, mėgstančių dainą. Pajūrio gyventoja R.Baliutavičienė vyko su sesute ir vaikaitėmis, o Z.Linkis, kasmet veždavęsis po tuziną vaikaičių, šiais metais jų gretas šiek tiek sumažino. Į šventę su visa šeima išsiruošė kvėdarniškis A.Lučkauskas. Džiugu buvo matyti tarp mūsų jo sūnų Nerijų.

Labai maloniai nuteikė, kad į mums brangią šventę „Su Lietuva širdy“ atvyko ir rajono savivaldybės vadovai: administracijos direktorė Z.Lazdauskienė ir meras A.Ežerskis. Šventėje dalyvavo ir tremtinių atstovės rajono taryboje L.Kalnikaitė ir V.Macienė bei Seimo nario Ramūno Garbaravičiaus padėjėja sekretorė Šilalėje R.Gečienė.

Atvykusius sutiko šventiškai pasipuošęs Ariogalos miestelis ir Dubysos slėnis. Leidžiantis į slėnį visa pakele lydėjo pakrypę kryžiai, tarsi primindami apleistus Sibiro kapinaičių kryžius. Sveikino ąžuolų girliandomis papuoštas altorius, pagrindinė scena, įėjimo vartai. Visur plevėsavo vėliavos, tautinės juostos, vainikai. Išsirikiavę dalyvių kolonos nuo bažnyčios pajudėjo slėnio link. Kam sunku buvo pėstute nusileisti į slėnį, pagelbėjo geltoni autobusiukai.

Pusiaudienį įvyksta pagrindinis šventės akcentas – šv. Mišios. Jas aukoja arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Jungtinio choro atliekamos giesmės pakylėja širdis aukštyn.

Po Kauno apskrities viršininko pavaduotojo sveikinimų, įnešama šventinė ugnis. Sąskrydžio aukurą uždega Marijampolės tremtinių sąjungos pirmininkas, „Tauro“ apygardos partizanų vado pavaduotojas Vytautas Raibikis. LR vėliavą kelia LPKTS pirmininkas A.Lukša ir Lietuvos Laisvės kovos prezidiumo pirmininkas J.Čeponis. Iškilmingą momentą taurina lietuvaitės tautiniais drabužiais. Galingai nuskamba Lietuvos Respublikos himnas. Pagerbiami tylos minute kritusieji už Lietuvos laisvę, negrįžę iš tremčių ir kalėjimų, nukankinti ir nužudyti mūsų tautos broliai ir sesės. Didingai skambant varpų įrašui, garbės kuopos kariai išneša vainikus prie Kankinių memorialo Ariogalos kapinėse.

Oficialioje dalyje perskaitomas prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo žodis, jaudinančiai kalba Europos parlamentaras prof. Vytautas Landsbergis, Seimo narys, dr. Povilas Jakučionis. Po garbių asmenų sveikinimų slėnį pripildo jungtinio tremtinių choro dainos: „Giedu dainelę“, „Tau, sesute, puikios gėlės“, „Oi neverk, motušėle“.

LPKTS pirmininkas A.Lukša sveikina susirinkusiuosius ir dėkoja garbingiems sąskrydžio svečiams, dalyviams, choristams, rėmėjams. Groja Karinių jūrų pajėgų orkestras, skaitomos rezoliucijos. Toliau skamba jungtinio tremtinių choro dainos: „Tėvyne dainų ir artojų“, fragmentai iš V. Klovos operos „Pilėnai“ (solistas Gintaras Liaugminas).

Šventės dalyvius sveikina LPKTS jaunosios kartos komiteto nariai, Sibire aplankę lietuvių tremties vietas. Jie perduoda atvežtas relikvijas Tremties ir rezistencijos muziejaus direktoriui Juozui Rimkui. Jungtinis tremtinių choras ir toliau savo mielomis širdžiai dainomis džiugina susirinkusius.

Pasirodo vaikučiai su trijų – žalia, geltona, raudona – spalvų balionais ir šventės emblema. Palydint muzikai balionai ima kilti aukštyn. Įspūdingas trispalvis derinys nuplaukia padange, tingiam vėjeliui iš lėto supant. Tuo tarpu ant scenos pasirodo Deivio ir Eduardo Kaniavos vokalinis duetas su skambiomis dainomis. Kiekvieną jų dainą lydi netylantys plojimai. Prie mikrofono tremtinys M.Babonas galingu balsu skaito savo eiles.

Pasisėmę slėny gerumo ir meilės, geros nuotaikos, su skambančiomis dainomis, užvedamomis Antaninos Bernotienės, jautėme, kad mūsų širdys plaka meile tėvynei Ji, Lietuva, – tai mes, tad turime gyventi ir dirbti vardan tautos nemarumo.

T.ŪKSIENĖ
LPKTS Šilalės skyriaus pirmininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija