Atnaujintas 2007 rugpjūčio 29 d.
Nr.64
(1561)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dėl padėties kultūros paveldo apsaugos srityje

Lietuvos socialdemokratų sąjunga visapusiškai palaiko Alternatyvios kultūros paveldo komisijos pareikštą viešą nepasitikėjimą kultūros ministru Jonu Juču ir Kultūros paveldo departamento (KPD) vadovybe.

Lietuvos socialdemokratų sąjunga įdėmiai stebi padėtį kultūros paveldo srityje. Tenka konstatuoti, kad per septyniolika Lietuvos nepriklausomybės metų paveldo apsaugai nebuvo skiriamas pakankamas dėmesys. Dažniausiai tokio dėmesio stokos priežastimi įvardijami riboti valstybės finansiniai ištekliai. Tačiau pastaraisiais metais tampa vis akivaizdžiau, kad už paveldo apsaugą atsakingos institucijos – Kultūros ministerija ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos visiškai netinkamai vykdo valstybės joms pavestas paveldo apsaugos funkcijas.

Nuo 2006 metų aktyviai veikianti Alternatyvi kultūros paveldo komisija, vienijanti jau beveik 20 nevyriausybinių organizacijų, ne kartą kėlė tiek pavienius paveldo naikinimo atvejus, tiek paveldosaugos sistemines problemas, tačiau visuomenė iš atsakingų institucijų iki šiol nesulaukė adekvačios reakcijos į iškeltas blogybes.

Agresyvi didžiųjų miestų – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos – plėtra pastaraisiais metais tapo nauju iššūkiu ir realia grėsme kultūros paveldui. Kultūros ministerija ir jai pavaldus KPD, kaip pagrindinės valstybinės institucijos, atsakingos už paveldą, užuot adekvačiai sureagavusios į naujas grėsmes ir ėmusios ginti valstybės ir visuomenės interesą saugant mūsų paveldą – esminį valstybės ir tautos kultūrinio identiteto segmentą, – užėmė pasyvią ir net destruktyvią poziciją. Viešo intereso nepaisymas, sistemingas pataikavimas privataus verslo interesams tapo šių atsakingų institucijų vykdomos politikos norma. Tokį atvejį jau nagrinėjo ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), kuri nedviprasmiškai neigiamai įvertino buvusio Vilniaus mero ir Liberalų centro sąjungos lyderio Artūro Zuoko bei kultūros ministro J.Jučo vizitą pas KPD vadovą A. Kuncevičių prieš pat Vilniaus bendrojo plano tvirtinimą Vilniaus m. savivaldybės taryboje šių metų pradžioje. Toks dviejų aukštų pareigūnų veiksmui duotas VTEK įvertinimas tik patvirtino įtarimus, kad tam tikrą grupę privataus verslo bendrovių proteguojantis A.Zuokas į „talką“ pasikvietė ir savo bendrapartietį kultūros ministrą J.Jučą, siekdamas daryti spaudimą Kultūros ministerijai pavaldžiam KPD.

Kiti pastarojo laikotarpio įvykiai byloja, kad prieita pavojinga riba, jei principingus sprendimus priėmęs ir paveldo naikinimą sustabdęs valstybės pareigūnas užsitraukia savo tiesioginių vadovų Vilniuje nemalonę (Klaipėdos atvejis). O pareigūnai, nusižengę įstatymams ir savo destruktyviais, neskaidriais sprendimais padarę akivaizdžios žalos paveldui, Kultūros ministerijos bei KPD vadovybės yra dangstomi ir proteguojami. Apie tai byloja KPD Kauno padalinio vadovės I.Vaškelienės grąžinimas į tarnybą, nepaisant apie jos veiklą STT pateiktos medžiagos ir jai pareikštų įtarimų korupcija.

LSDS įsitikinusi, kad už susidariusią grėsmingą Lietuvos kultūros paveldo padėtį yra atsakingas ne tik dabartinis kultūros ministras J.Jučas, bet ir premjeras Gediminas Kirkilas. Atsakomybę neabejotinai turi prisiimti ir Algirdo Brazausko vadovautoje dvyliktoje Vyriausybėje į kultūros ministro postą Socialdemokratų partijos deleguota Roma Žakaitienė. Būtent jos vadovavimo Kultūros ministerijai laikotarpiu buvo priimti neskaidrūs ir žalingi sprendimai, kurių pasekmės dabar skaudžiai atsiliepia paveldosaugai. Deja, dabartinis kultūros ministras J.Jučas nesiėmė jokių veiksmų, kad nors kiek būtų galima ištaisyti padėtį. Todėl darytina išvada, kad tiek anksčiau valdančiosios Socialdemokratų partijos deleguota R.Žakaitienė, tiek dabar Liberalų centro sąjungos deleguotas J.Jučas atstovauja ne valstybės ir visuomenės interesams, o kultūros paveldo sąskaita proteguoja statybos ir nekilnojamojo turto verslą.

LSDS ragina visas parlamentines partijas, jaučiančias politinę atsakomybę, imtis aktyvių parlamentinės kontrolės veiksmų paveldosaugoje, inicijuoti interpeliacijos procedūrą kultūros ministrui J.Jučui bei užtikrinti LR Konstitucijos 42 str. nuostatos Valstybė remia kultūrą ir mokslą, rūpinasi Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių apsauga įgyvendinimą.

LSDS ragina visas nevyriausybines organizacijas, kurios neabejingos Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimui, prisijungti prie Alternatyvios kultūros paveldo komisijos, kaip tikro visuomeninio pilietinio sąjūdžio, ginančio tikrąsias Tautos ir Valstybės vertybes.

Arvydas AKSTINAVIČIUS,
Lietuvos socialdemokratų sąjungos pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija