Atnaujintas 2007 rugpjūčio 31 d.
Nr.65
(1562)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčią papuošė vertingas paveikslas

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

„Nuėmimas nuo kryžiaus“

Šis paveikslas – tai ispanų dailininko Jusepe de Ribera (1591–1652) tapybos darbo „Nuėmimas nuo kryžiaus“ kopija, atlikta prieš šimtą metų nežinomo talentingo dailininko. Paveikslas dar vadinamas „Kristaus apraudojimu“ arba „Pieta“. Tai bene geriausias dailininko darbas. Jusepe de Ribera ankstyvoje jaunystėje išvyko į Italiją, apsigyveno Romoje, vėliau Neapolyje. Tarpininkaujant tapytojui Diego Velaskesui, Riberos darbai pasiekė net Ispanijos karaliaus dvarą. Jo paveikslai padėjo skleistis kitų dailininkų talentams. Jie turėjo įtakos pasaulyje žinomiems tapytojams Velaskesui ar Muriljo.


Lietuviškame saugume neturėtų būti nė vieno kagėbisto

Gintaras VISOCKAS

Buvęs VSD generalinis direktorius
Balys Gajauskas tvirtina teisingai
pasielgęs, kai 1992-aisiais
iš Lietuvos VSD beveik vienu
ypu atleido 20 buvusių
KGB kadrinių karininkų
Autoriaus nuotrauka

Apie Valstybės saugumo departamento (VSD) problemas buvę ar esami Lietuvos slaptųjų tarnybų darbuotojai atvirai arba bent jau kiek atviriau kalbėti sutinka ne taip dažnai. Ypač vengiama viešai kalbėti. Ypač nenorima pareikšti kritiškų pastabų apie kolegas – buvusius ar esamus VSD darbuotojus, vadovus. Kovo 11-osios Akto signataras Balys Gajauskas – reta išimtis. Šis buvęs VSD generalinis direktorius, poste išsilaikęs apie pusę metų, be didelių įkalbinėjimų nutarė „XXI amžiui“ papasakoti, ką manąs apie Mečį Laurinkų, Zigmą Vaišvilą, Jurgį Jurgelį, Petrą Plumpą, kai kuriuos kitus buvusius slaptųjų tarnybų vadovus bei darbuotojus. B.Gajauskas taip pat išdėstė savo versiją, kas, kaip ir kodėl, jo manymu, atleido jį iš VSD generalinio direktoriaus posto.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija