Atnaujintas 2007 rugpjūčio 31 d.
Nr.65
(1562)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Atstatytas kryžius tremtiniams atminti

Kryžius trėmimams atminti Marcinkonyse

Klebonas kun. Algis Vaickūnas
pašventino kryžių ir palaimino
susirinkusius žmones

Rugpjūčio 19 dieną, sekmadienį, po šv. Mišių Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapijos bažnyčioje, kurias už visus marcinkoniškius bei jų artimuosius aukojo parapijos klebonas kun. Algis Vaickūnas, buvę tremtiniai būriavosi šalia geležinkelio stoties naujai pastatyto kryžiaus. Anksčiau čia stovėjusį kryžių šį pavasarį išgriovė vėtra.

Marcinkonių seniūnijos rūpesčiu ir pačių Marcinkonių kaimo tremtinių lėšomis šalia geležinkelio stoties buvo pastatytas kryžius trėmimams atminti. Jis skirtas ir visiems seniūnijos žmonėms, išvežtiems į Sibirą, kurių daugybė negrįžo į namus, o liko ten amžinam poilsiui. Jo autorius – iš Marcinkonių kilęs skulptorius Juozas Vitkus.

Marcinkonių parapijos klebonas pašventino kryžių ir palaimino susirinkusius žmones. Pasimeldę tremtiniai prie kryžiaus, pastatyto ant geležinkelio bėgių, uždegė atminimo žvakutes, dainavo tremtinių dainas, o susirinkę Marcinkonių laisvalaikio ir pramogų centre prie puodelio arbatos ne tik dainavo liaudiškas dainas, bet ir prisiminė netolimą ir liūdną mūsų krašto praeitį, kuri palietė vos ne kiekvieną seniūnijos gyventojų šeimą.

Rūta AVERKIENĖ

Marcinkonys, Varėnos rajonas

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija