Atnaujintas 2007 rugpjūčio 31 d.
Nr.65
(1562)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Palangos dekanate

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šimtmetis

Viename iš bažnyčios jubiliejaus
renginių. Iš kairės: Palangos
klebonas dekanas kan. dr. Algis
Genutis, Palangos miesto meras
Remigijus Alvydas Kirstukas,
architektas Laimutis Mardosas
ir Lietuvos dailės muziejaus
direktorius Romualdas Budrys bei kiti
Gedimino GRIŠKEVIČIAUS nuotrauka

Palanga. Šiais metais sukanka šimtas metų nuo Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatymo. Šiam gražiam jubiliejui paminėti rugpjūčio 17 dieną buvo surengta mokslinė konferencija „Palanga Žemaičių vyskupijos istorijos kontekste“. Konferencijoje savo išsamius mokslinius pranešimus skaitė Telšių vyskupas dr. J.Boruta, SJ, kun. doc. teol. dr. A.Ramonas, prof. V.Žulkus, dr. V.Vaivada, E.Miltakis. Konferencijos metu Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, tapybos restauratorė Janina Bilotienė, restauravimo technologas Rapolas Vedrickas, tapybos restauratorius Algimantas Vaineikis pasidalijo savo įžvalgomis apie Palangos Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios didžiojo altoriaus XVII amžiaus paveikslo „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“ tyrimą ir atliktą restauravimą Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre.


Šilalės dekanate

Kristaus Atsimainymo šventė

Gieda Gargždų Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčios didysis choras,
vadovaujamas Petro Katauskio

POŽERĖ. Kristaus Atsimainymo bažnyčioje buvo švenčiami jos tituliniai atlaidai. Parapiją aptarnaujantis Laukuvos administratorius kun. Pranas Bartasūnas, pasitelkęs pagalbininkų, kruopščiai pasirengė šiai šventei: išpuošė, išdabino bažnytėlę, pasirūpino gėlėmis ir vainikais, sutvarkė bei pagražino šventoriaus aplinką. Laukuvos seniūnija, vadovaujama seniūno Stasio Skalausko, pasirūpino lauko suolais, kad senyvo amžiaus žmonėms būtų kur prisėsti.


Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Bažnyčios 100-mečio šventė

Arkivyskupas pašventino skulptoriaus
J.Videikos išdrožtą kryžių

JURBARKAS. Praėjusį penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį čia vyko Švč. Trejybės bažnyčios 100-mečio šventė.

Prasmingos parodos

Dar rugpjūčio 23 dieną, ketvirtadienį, Krašto istorijos muziejuje atidaryta paroda „Religinė spauda Lietuvoje“. Ji parengta pagal kraštotyrininko Vytauto Lekučio surinktą medžiagą. Kaip pasakojo muziejininkė Adelija Meizeraitienė, čia eksponuojamus religinius laikraščius, žurnalus, knygas, maldaknyges ir kitus leidinius tikimasi parodyti netrukus vėl į mokyklas susirinksiantiems mokiniams. O Švč. Trejybės bažnyčioje atidaryta rajono mokinių piešinių paroda „Bažnyčia mano širdyje“, kurioje – beveik šimtas Jurbarko bažnyčios 100-mečiui skirtų darbų.


Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Šv. Baltramiejaus atlaidai vyskupijos pakraštyje

Į atlaidus atėjo daug
parapijiečių ir svečių

ŠLIENAVA. Gražiai sutvarkytoje parapijoje kasmet, rugpjūčio pabaigoje, vyksta Šv. Baltramiejaus atlaidai. Ir šiemet, rugpjūčio 26 dieną, sekmadienį, šių atlaidų iškilmės sutraukė daug dalyvių: pilna žmonių buvo ir šios Vilkaviškio vyskupijos pakraštyje esančios parapijos bažnyčioje, ir jos šventoriuje. Prieš Sumos šv. Mišias vyko procesija aplink bažnyčią. Du pamokslus – per Votyvą ir Sumą – sakęs svečias iš Vilniaus monsinjoras Alfonsas Svarinskas palietė skaudžias temas – apie šių dienų pavojus ir tikėjimui, ir tautai. Per televiziją nuolat besiliejantys prievartos ir sekso vaizdai, įvairūs nedori dalykai dažniausiai skirti jaunimui, dar neišmokusiam kovoti su blogiu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija