Atnaujintas 2007 rugpjūčio 31 d.
Nr.65
(1562)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Katalikiškas solidarumas su Peru žemės drebėjimo aukomis

Mindaugas BUIKA

Sugriauto Pisko miesto kunigas
Markas Martidesas skirsto
parapijoms gautą „Caritas“ paramą

Perduotas Popiežiaus paguodos liudijimas

Aukodamas šv. Mišias, kuriose dalyvavo tūkstančiai Lotynų Amerikos šalies Peru gyventojų, prieš kelias dienas patyrusių įvykusio didžiulio žemės drebėjimo pasekmes, Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tarcizijus Bertonė perdavė jiems popiežiaus Benedikto XVI „sveikinimą, solidarumo pareiškimą ir palaiminimą“. Pamaldos gamtos stichijos apgriautame Ikos mieste vyko aikštėje prie garsiosios Lureno šventovės, kuri per žemės drebėjimą, siekusį beveik 8 balus pagal Richterio skalę, buvo gerokai apgriauta, tačiau stebuklingasis Lureno Viešpaties paveikslas liko nepaliestas.


Mirė kardinolas E.Ganjonas

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Eduardas Ganjonas, PSS

Ankstyvai kunigystei prireikė dispensos

Popiežius Benediktas XVI pareiškė savo liūdesį dėl buvusio Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininko kanadiečio kardinolo Eduardo Ganjono, PSS, mirties. Velionis kardinolas, eidamas 90-uosius metus, mirė praėjusį sekmadienį Monrealyje, Šv. Sulpicijaus kunigų bendrijos, kuriai priklausė beveik 70 metų, namuose. Dviejose užuojautos telegramose, pasiųstose Monrealio arkivyskupui kardinolui Žanui Klodui Tiurkotui ir Šv. Sulpicijaus bendrijos generaliniam vyresniajam kunigui Lorensui Terjenui, popiežius Benediktas XVI pabrėžė, kad velionis buvo „ištikimas Bažnyčios tarnas“, kuris su jam būdinga „kompetencija ir pasiaukojimu“ ypač pasižymėjo pastoracine šeimų globa ir ugdant kunigus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija