Atnaujintas 2007 rugpjūčio 31 d.
Nr.65
(1562)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Rugsėjo pirmoji – tik blaivi!

Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Rytoj – Rugsėjo 1-oji, daugeliui mūsų džiugi ar įsimintina diena. Tą dieną beveik visose mokyklose prasideda mokslo metai – į mokyklas susirenka tiek mokymąsi pirmąkart pradedantys pirmokėliai, tiek mokyklas palikti besirengiantys abiturientai. Gero mokymosi, gerų mokytojų ir mokinių santykių! Ir gerų mokymosi ir ugdymo vaisių, kad Lietuvos moksleivis išaugtų tikru Žmogumi ir tikru Patriotu!

Tačiau ne visi pripažįsta teisę ugdyti dorą mūsų jaunimą ir pareigas jam tapti gerais žmonėmis bei tikrais patriotais. Paskutinėmis dienomis išvystyta rėksminga kampanija dėl Seimo priimto įstatymo, neleidžiančio rugsėjo 1-ąją pardavinėti alkoholinių gėrimų, taip pat ir alaus. Įstatymas buvo priimtas atsižvelgiant į drastiškai augantį alkoholio vartojimą tarp Lietuvos žmonių ir ypač tarp jaunimo ir į alkoholio vartojimą lydinčias sunkias pasekmes visuomenei. Suprantamas alkoholio gamintojų ir pardavėjų nepasitenkinimas nors ir vieną dieną susimažinti savo didžiulius pelnus iš visuomenės skandinimo alkoholizmo liūne. Bet kuo čia dėtas didžiausiu laikraščiu save laikančio „Lietuvos ryto“ tiesiog patologiškas įsitraukimas į šią nedorą kampaniją alkoholio platintojų kompanijoje. Ir ne tiek įsitraukimas, kiek vadovavimas tai kampanijai. Šis komjaunuolišką praeitį turintis dienraštis vos ne kasdien lieja ašaras, kad Lietuvoje įsigaliojo „drakoniškas“ „musulmoniškas“ įstatymas, draudžiantis nors vieną dieną per metus skatinti žmones, šiuo atveju ypač jaunimą, vartoti į pragaištį varantį alkoholį.

Rugpjūčio 22 dieną šis sovietinės okupacijos metais komunistinę moralę ugdęs dienraštis pirmo puslapio viršuje išspausdino užsakomąjį straipsnį (tai, kad straipsnio autoriumi pasirašo žurnalistė Gudavičiūtė, dar nieko nereiškia) pasityčiojančiu pavadinimu „Lietuva sparčiai vejasi musulmoniškas šalis“, atseit drausdama rugsėjo 1-ąją prekiauti alkoholiu, Lietuva panėšėja vos ne į musulmonų fundamentalistų , o gal ir teroristų kraštą. Kokius agitavimo už alkoholio vartojimą motyvus pateikia laikraštis? Pasirodo, pinigais pertvinkęs komjaunuoliškas laikraštis suranda jų labai daug. Štai jie: įstatymas „musulmoniškai baisus“ jau vien tuo, kad rugsėjo 1-ąją alkoholio negalės įsigyti jaunavedžiai, užsienio svečiai, viešbučiuose įrengti mini barų klientai, kai kurių traukinių keleiviai, su Lietuvos vėliava plaukiojančių keltų ir lietuviškų lėktuvų keleiviai, įvairius jubiliejus restoranuose užsisakiusieji (dėl to jie esą jau atsiima užsakymus) ir, savaime suprantama (koks siaubas!), mokytojai, dėstytojai, studentai ir moksleiviai. Aišku, alkoholio negalės nusipirkti ir visi kiti Lietuvos gyventojai. Komjaunuoliškas dienraštis pristato įstatymu pasipiktinusių moksleivių, alkoholio bei aludarių gamintojų bei pardavėjų dejones. Dienraštis tikina, kad moksleiviai, apeidami įstatymo raidę, alkoholio gali nusipirkti ir anksčiau ir sėkmingai jį gerti rugsėjo 1-ąją, Žinių ir mokslo dieną. Be to, studentams pirmoji mokslo diena bus nukelta į rugsėjo 3-iąją, taigi įstatymas vėlgi nebus veiksmingas. Ir išvis kaipgi galima riboti moksleivių ir kitų piliečių laisvę tokiame užsiėmime kaip alkoholio pardavinėjimas ir vartojimas?! Skelbiamame interviu su Lietuvos aludarių asociacijos prezidentu (yra tokia organizacija ir tokios „pareigos“) dienraštis ragina jį „kaip nors“ apeiti „trumparegių politikų“ priimtą „absurdišką“ įstatymą, ir jo lūpomis tikina, kad šiais „draudimais“ aklai šaudoma aplinkui, o tokiame kare (?) krinta „daugiau savų nei svetimų“ (?!) ir pateikia motyvą: moksleivis galės išgerti ir kitą dieną, pavyzdžiui, rugsėjo antrąją ar trečiąją.

Jau kitą dieną dienraštis įdėjo savo požiūrį „Laiko ženklai“ (sutampantį su vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo nuomone), kuriame tokius įstatymus įdiegiantį Seimą prilygina „Talibano tvarkai“. „Laiko ženklai“ sielvartauja dėl „įteisintos kolektyvinės atsakomybės“ (mat jeigu vienas paauglys netyčia „prisigeria“, tai kodėl tokiomis drastiškomis priemonėmis, t.y. uždraudžiant nusipirkti, reikia nubausti kitus?), įrodinėja, kad tą dieną bus tik dar labiau prekiaujama „samane“, nukentės valstybė (jai nebus mokami „girti“ mokesčiai), t.y. įvyks vos ne nacionalinė tragedija.

„Lietuvos rytas“ ne veltui yra vadinamas „Komjaunimo rytu“ – viską daro su komjaunuolišku užsidegimu: jei jau imasi ką nors, kuo nors suagituoti, būtinai suagituos. Jokių ribų jis nepaiso: nei moralinių, nei fizinių. Kas jam reiškia dėl alkoholio vartojimo sugadinti žmonių likimai! Svarbu pinigai. Nors šis dienraštis gauna milijoninius pelnus iš savo „darbo“, net iš valstybės vien per šių metų antrąjį pusmetį gavo, redakcijos žiniomis, beveik milijono dydžio „paramą“ (čia, aišku, neįeina iš politikų užsakymų gaunami didžiuliai pinigai), jam vis vien negana – dar trūksta ir iš girtuoklių surinktų pinigų. Dienraščio redakcinė skiltis teigia, kad nukentės netgi Lietuvos tarptautinis prestižas. O jaunimas alkoholio lig soties prisipirks iš anksto. Arba prisigers po keleto dienų. Taigi...

Ir „Lietuvos ryto“ priedas „Laikinoji sostinė“ „jautriai“ išgyvena alkoholio pardavimą suvaržančio įstatymo pasekmes. Pagal jį, restoranai rugsėjo 1-ąją patirs didžiulius nuostolius. Restoranai ir viešbučiai atseit jau iškabinę skelbimus užsieniečiams, atsiprašančius už jiems sukeltus nepatogumus įsigyjant alkoholį: štai koks negeras, viduramžiškas Lietuvos Seimas, priėmęs tokį „drakonišką“ įstatymą. Kai kurie restoranai dėl tokio „brutalaus“ įstatymo tą dieną netgi nedirbs – tokie baisūs kataklizmai laukia Lietuvos rugsėjo 1-ąją.

Žinome, kokios įtakos žmonių poelgiams turi amžius: jeigu kelerius metus turintys vaikiukai į viską žiūri nuoširdžiai, jie paklūsta tėvų mokymams ir patarimams, tai brendimo amžių pasiekę paaugliai labiau klauso savo vidinių stichijos ir jausmų proveržių, jie nemoka valdyti savo veiksmų, ką daryti sugeba tik žmogus, turintis gyvenimiškos patirties. Ir jeigu šiame gyvenimo tarpsnyje bus skatinamos, o ne varžomos tos jaunuoliškos stichijos, žmogus ateity, net ir subrendęs taps nevaldomu, nekontroliuojamu, netgi gyvuliu – žudiku. Bet dar agresyvesnis jaunimas, ypač vyrukai 15-17 metų, tampa, kai susiburia į grupes. Tada ir prasideda jų šėlsmas: jie jokių ribų jau nebejaučia, jiems niekas nebegali nieko pasakyti. Didžiausio Lietuvos dienraščio vadovai turėtų žinoti, kaip elgiasi tokio amžiaus paaugliai: ir būtent tas labiausiai pasireiškia rugsėjo pirmąją, kai po vasaros atostogų, suėję į grupeles, jie pasijunta visagaliai.

Sveikiname Lietuvos moksleivius ir studentus su Rugsėjo pirmąja ir linkime blaiviai sutikti Žinių ir mokslo dieną!

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija