Atnaujintas 2007 rugpjūčio 31 d.
Nr.65
(1562)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šališkas reportažas

Kęstutis Kasparas

Mitingo, pasmerkusio Molotovo-
Ribentropo paktą, 20-mečio
paminėjimo dalyviai
eina paminklo link

Praėjusią savaitę, rugpjūčio 23-iąją, ketvirtadienį, buvo paminėtas prieš 20 metų Vilniuje, prie Adomo Mickevičiaus paminklo, įvykęs nesankcionuotas viešas mitingas, skirtas Molotovo-Ribentropo paktui ir vėlesnei Lietuvos bei kitų Baltijos kraštų okupacijai pasmerkti. Lietuvos valstybinėje filharmonijoje vyko oficialus šio įvykio paminėjimas, į kurį buvo galima patekti tik su kvietimais. (Pavyzdžiui, kontrolieriai į minėjimą nepraleido žinomo menininko ir skulptoriaus prof. Antano Kmieliausko, ir tik prašant kitam asmeniui, turėjusiam kvietimą ir laidavusiam už jį, kontrolierius vos ne vos įleido profesorių į salę.)

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija