Atnaujintas 2007 rugpjūčio 31 d.
Nr.65
(1562)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Žagarėje dėkota Dievui ir Barborai Žagarietei

Inesė RATNIKAITĖ

Ekspedicijos dalyviai: dr. Aldona
Vasiliauskienė, klierikas Marius
Dyglys ir magistrantė Jolanta
Stupelytė beldėsi į visas duris,
kalbino ir jauną, ir seną
Asmeninio archyvo nuotraukos

Žagarę stebuklais garsinanti Dievo tarnaitė Barbora Umiastauskaitė nepaliauja belstis į žmonių širdis. Mokslinės ekspedicijos dalyviai liepos 30 – rugpjūčio 5 dienomis beldėsi į žagariečių namų duris. Vieni svetingai kvietė į vidų, kiti dar prieangyje pradėdavo vardyti per Barborytę patirtas malones. Dar kiti teigė nieko nežinantys arba žinantys per mažai. Buvo tokių, kurie užklydėliais nesidžiaugė, ir tokių, kurie laukė prie vartelių, per kaimynus kvietėsi ekspedicijos dalyvius, prieidavo prie jų gatvėje, ateidavo į Socialinių paslaugų centrą, kur šie buvo apsistoję.


Kelionė į Žolinę Latvijoje

Irena BRAIKO

Akmenės Šv. Onos parapijos
tikintieji Žolinės atlaiduose
Latvijoje, prie Agluonos bazilikos

Akmenės šv. Onos parapijos tikinčių kelionė autobusu į Žolinės atlaidus Latvijoje, Agluonos bazilikoje, prasidėjo ankstyvą rugpjūčio 14 dienos rytą. Dar niekada neteko keliauti į piligriminę kelionę taip toli, už 440 kilometrų. Ne vienas abejojo, ar verta taip toli vykti. Tačiau nugalėjo noras pagerbti Švč. Mergelę Mariją ir paprasčiausias žmogiškas smalsumas, noras pamatyti baziliką ir stebuklingąjį Agluonos Dievo Motinos paveikslą, esantį bazilikoje, pasimelsti prie jo.


Šiluvos Marija Cicere

Cicero šv. Antano parapijos bažnyčia (JAV) buvo pastatyta lietuvių, tačiau šios šventovės viduje, kairėje, buvo įrengta ne kas kita, o anais laikais populiarios Lurdo Marijos grota. Meksikiečiams vis labiau lankant šią bažnyčią, jie padovanojo Gvadelupės Marijos statulą, kuri buvo pastatyta bažnyčios dešinėje pusėje. Lietuviai ėmė pasigesti Šiluvos Marijos su Kūdikiu ant rankų, ypač šiuo metu, kai pradėta rengtis jos apsireiškimo 400 metų sukakčiai. Sužinoję, kad dailininkės seselės Mercedes Šiluvos paveikslas, kabojęs parapijos klebonijoje, buvo atiduotas Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio misijos koplyčiai, dabar jos vietoje pastatyta R.Mozoliausko Lietuvos laukų Karalienės skulptūra – paprašius šis paveikslas buvo grąžintas Cicero lietuviams. Čia matome šį paveikslą Šv. Antano bažnyčios priekyje Žolinės šventės metu, kada jis buvo rededikuotas; mat jam rengiama speciali niša.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija