Atnaujintas 2007 rugpjūčio 31 d.
Nr.65
(1562)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šiluvos Marija Cicere

Cicero šv. Antano parapijos bažnyčia (JAV) buvo pastatyta lietuvių, tačiau šios šventovės viduje, kairėje, buvo įrengta ne kas kita, o anais laikais populiarios Lurdo Marijos grota. Meksikiečiams vis labiau lankant šią bažnyčią, jie padovanojo Gvadelupės Marijos statulą, kuri buvo pastatyta bažnyčios dešinėje pusėje. Lietuviai ėmė pasigesti Šiluvos Marijos su Kūdikiu ant rankų, ypač šiuo metu, kai pradėta rengtis jos apsireiškimo 400 metų sukakčiai. Sužinoję, kad dailininkės seselės Mercedes Šiluvos paveikslas, kabojęs parapijos klebonijoje, buvo atiduotas Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio misijos koplyčiai, dabar jos vietoje pastatyta R.Mozoliausko Lietuvos laukų Karalienės skulptūra – paprašius šis paveikslas buvo grąžintas Cicero lietuviams. Čia matome šį paveikslą Šv. Antano bažnyčios priekyje Žolinės šventės metu, kada jis buvo rededikuotas; mat jam rengiama speciali niša.

Parapijoje lietuvių bendruomenė nedidelė, bet veikli. Uoliai rengiamasi ir Šiluvos Švč. Marijos su Kūdikiu apsireiškimo sukakčiai. Dažnai meldžiamasi į Šiluvos Mariją. Dvasine sielovada besirūpinantis kun. Kęstutis Trimakas dažnai informuoja apie arkiv. Sigito Tamkevičiaus vadovavimą, rengiantis visoje Lietuvoje paminėti to apsireiškimo 400 metų sukaktį. Taip pat jis pradėjo pokalbių ciklą apie Šiluvos istoriją. Šiame gyvame lietuvių katalikų telkinyje domimasi tikinčiųjų veikla Lietuvoje.

KKT

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija