Atnaujintas 2007 rugsėjo 14 d.
Nr.69
(1566)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Sutemos

Petras KATINAS

Draugystė ir bendradarbiavimas
Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Dažnai prisimenu savo gero bičiulio, Mordovijos lagerių kalinio A.Sakalausko žodžius, pasakytus tuoj po Kovo 11-osios – dar per anksti džiūgauti, nes per ilgus okupacijos dešimtmečius rengti ir puoselėti kolaborantų kadrai taip lengvai valdžios neatiduos, ras būdų ir priemonių tą valdžią pasigrobti ir laisvoje Lietuvoje. Bičiulis žinojo, ką sakė. Jis ne vienerius metus dirbo vokiečių kalbos dėstytoju Kauno politechnikos institute. Okupacijos laikais, vadinamaisiais stagnacijos metais, už „antisovietinę propagandą ir agitaciją“ (už tai, kad platino garsiojo Molotovo-Ribentropo pakto slaptuosius protokolus) buvo įkalintas šešeriems metams Mordovijos lageryje. Grįžusio iš lagerio „liaudies priešo“ niekas nenorėjo priimti į darbą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija