Atnaujintas 2007 rugsėjo 14 d.
Nr.69
(1566)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Įpročiai formuoja charakterį

Tomo Kempiečio knyga „Kristaus sekimas“ visada yra ir bus tam tikras įkvepiančių minčių bei naujų pasiryžimų formavimo generatorius. Ja remiasi ne vien katalikai, bet ir protestantai. Bet kol ji užversta ir kartais dūla lentynoje, tol ji negyva (beje, savo asmeninėje bibliotekėlėje turbūt ir daugiau puikių, tačiau gerokai seniau skaitytų spaudinių atrastume).


Atidengtas paminklinis akmuo pirmajai Panevėžio bažnyčiai

Bronius VERTELKA

Paminklinis akmuo pirmajai
Panevėžio bažnyčiai

Švenčiant Panevėžio 504-ąjį gimtadienį, Senamiesčio gatvėje buvo atidengtas paminklinis akmuo toje vietoje, kur prieš penkis šimtmečius stovėjo pirmoji miesto katalikų bažnyčia. Praėjusį penktadienį į iškilmes gausiai rinkosi miesto gyventojai. Tarp jų buvo šeimų su mažais vaikais, atvažiavusių invalidų vežimėliais.


Šiluvos atlaidai

Rugsėjo 8 dieną Šiluvoje prasidėjo Švč. Mergelės Marijos Gimimo didieji atlaidai. Jie tęsis iki rugsėjo 16 dienos. Pagrindinė šių metų atlaidų maldų intencija – už šeimų ir parapijų dvasinį atsinaujinimą.

Mariologinis kongresas

Rugsėjo 8-ąją, pradedant Šilinių atlaidus, Šiluvoje vyko Mariologinis kongresas, kurio pirmoji diena rugpjūčio 15-ąją, per Žolinę, buvo surengta Pažaislyje. Rugsėjo 8-oji – Marijos Gimimo šventė, todėl į ją buvo pakviesti ir uolieji Marijos mylėtojai – Gyvojo rožinio, Marijos legiono nariai.


Tradicinės kelionės į Šiluvą

Piligriminio žygio dalyviams
vadovauja Šiaulių vyskupas
Eugenijus Bartulis (dešinėje)

Šiluva – ta vieta, kurion veda mūsų džiaugsmo ir skausmo keliai

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Radviliškio parapijos tikintieji organizuotai pradėjo vykti į Šiluvos atlaidus. Tokios išvykos – parapijos dvasinės bendrystės ir broliškumo išraiška. Kai kuriems tikintiesiems kiekvienais metais aplankyti Švč.M.Marijos šventovę yra labai svarbu. Aišku, toks pamaldumas remiasi gilia krikščioniška tradicija, kuri paprastai perduodama iš kartos į kartą.


Telšių seminarija pradėjo mokslo metus

Kan. teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

Telšių vyskupo Vincento
Borisevičiaus kunigų seminarijos
klierikai

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija ir Telšių vyskupijos licėjus naujuosius studijų metus pradėjo Žemaičių Kalvarijos šventovėje. Rugsėjo 3 dieną joje vyko kasmėnesiniai atlaidai. Ši atlaidų diena buvo skirta Telšių dekanato tikintiesiems.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija