Atnaujintas 2007 rugsėjo 14 d.
Nr.69
(1566)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Atidengtas paminklinis akmuo pirmajai Panevėžio bažnyčiai

Bronius VERTELKA

Paminklinis akmuo pirmajai
Panevėžio bažnyčiai

Su susirinkusiais nuoširdžiai
bendravo Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas.
Už jo – paminklo autorius
dailininkas Vilius Puronas

Knygą „Pirmoji Panevėžio bažnyčia
ir Senamiesčio gatvės istoriją“
pristato jos sudarytoja
Liudvika Knizikevičienė

Panevėžio meras Vitas Matuzas
ir miesto bendruomenės
„Senamiestietis“ pirmininkė
Marija Paraščiakienė

Švenčiant Panevėžio 504-ąjį gimtadienį, Senamiesčio gatvėje buvo atidengtas paminklinis akmuo toje vietoje, kur prieš penkis šimtmečius stovėjo pirmoji miesto katalikų bažnyčia. Praėjusį penktadienį į iškilmes gausiai rinkosi miesto gyventojai. Tarp jų buvo šeimų su mažais vaikais, atvažiavusių invalidų vežimėliais.

Kūrinio autorius – Šiauliuose gyvenantis dailininkas Vilius Puronas sakė, jog ši vieta jam yra itin brangi. Pro čia eidavęs į mokyklą, čia sykį net buvo priluptas. „Nors gyvenu ne gimtajame mieste, tačiau mano šaknys liko čia“, – kalbėjo menininkas.

„Jaučiu sentimentų Senamiesčiui, nes čia gimė mano žmona Danutė, kadaise čia nuomojomės butą“, – prisiminė miesto meras Vitas Matuzas.

Bendruomenės „Senamiestietis“ pirmininkė Marija Paraščiakienė dėkojo miesto vadovui už paramą statant paminklą pirmajai Panevėžio bažnyčiai.

Paminklinį akmenį atidengė dailininkas V.Puronas ir meras V.Matuzas. Šventintu vandeniu šią vietą pašlakstė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Jis čia pat susirinkusiems pateikė daug netikėtų klausimų iš bažnyčios gyvenimo, aiškino kunigo rūbų ypatumus. Ne veltui tikintieji ganytoją vadina vaikščiojančia enciklopedija.

Buvo pristatyta knyga „Pirmoji Panevėžio bažnyčia ir Senamiesčio gatvės istorija“, kurią sudarė aktyvi bendruomenės narė Liudvika Knizikevičienė. Pirmuosius knygos egzempliorius ji įteikė vyskupui J.Kauneckui ir merui V.Matuzui. Buvo platinamas naujas, jau trečiasis, laikraščio „Senamiestietis“ numeris. Laikraštį leidžia Panevėžio bendruomenės „Senamiestietis“ taryba. Tarp laikraščio redakcinės kolegijos narių yra ir knygos „Pirmoji Panevėžio bažnyčia ir Senamiesčio gatvės istorija“ sudarytoja L.Knizikevičienė.

Pirmosios Panevėžio bažnyčios istorijos ištraukas skaitė J.Miltinio dramos teatro aktorius Petras Kežys. Giesmę „Ave, Marija“ giedojo Regina Juškienė, pristatyta kaip Panevėžio primadona. Grojo populiarus pučiamųjų orkestras „Panevėžio garsas“. Renginį paįvairino tautinių šokių ansamblio „Grandinėlė“ šokėjai.

Panevėžys

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija