Atnaujintas 2007 rugsėjo 14 d.
Nr.69
(1566)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Tradicinės kelionės į Šiluvą

Šv. Mišių koncelebracijai Rekyvoje
vadovauja vysk. Eugenijus Bartulis.
Iš kairės kunigai: Tomas Reinys,
Jonas Bagdonas, Mindaugas Martinaitis,
Gintas Sakavičius ir Donatas Rolskis

Piligriminio žygio dalyviams
vadovauja Šiaulių vyskupas
Eugenijus Bartulis (dešinėje)

Žygio dalyviai atokvėpio valandėlę

Iš Kryžių kalno į Šiluvą

Vyskupas Eugenijus Bartulis
piligriminiame žygyje

Šiluva – ta vieta, kurion veda mūsų džiaugsmo ir skausmo keliai

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Radviliškio parapijos tikintieji organizuotai pradėjo vykti į Šiluvos atlaidus. Tokios išvykos – parapijos dvasinės bendrystės ir broliškumo išraiška. Kai kuriems tikintiesiems kiekvienais metais aplankyti Švč.M.Marijos šventovę yra labai svarbu. Aišku, toks pamaldumas remiasi gilia krikščioniška tradicija, kuri paprastai perduodama iš kartos į kartą.

Jau dešimt metų kelionėmis į Šiluvą rūpinasi Marijos legiono narės, kartais joms talkina miesto Katalikių moterų draugijos atstovės. Pirmoji tokių organizuotų kelionių sumanytoja buvo ses. Augustina gyd. Danutė Antanaitytė. Nuoširdūs piligrimystės rėmėjai visuomet buvo Radviliškio parapijoje dirbę kunigai. Dabar šį darbą tęsia Marijos legiono prezidiumo pirmininkė Janina Savickienė. Jos bendramintės ir pagalbininkės yra legionierės Aldona Adomaitienė, Stanislava Baginienė, Genovaitė Dulkinienė, Emilija Norkevičienė ir kitos. Keliaujantys maldininkai dėkingi organizatoriams už jų patarnavimus.

Šios kelionės neįsivaizduojamos be šeduviečio Vidmanto Žitkevičiaus individualios transporto įmonės patarnavimų: nuomojami autobusai tvarkingi, vairuotojai maloniai ir dėmesingai rūpinasi keleiviais. Juk negali nesidžiaugti žmogaus gerumo akimirkomis – būtent taip šiuos patarnavimus vertina daugelis piligrimų.

Šiemet Radviliškio parapijos tikintieji net du kartus organizuotai keliavo į Šiluvą: rugsėjo 9-ąją, kai Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventovėje buvo meldžiamasi pagrindine šių metų atlaidų intencija – už šeimų ir parapijų dvasinį atsinaujinimą, ir rugsėjo 13-ąją, prašant pagalbos sau, šeimos nariams ir tiems, kurie patiria dvasinius ir fizinius sunkumus.

Piligriminio žygio dalelė

Tradiciniame penktajame piligriminiame žygyje ,,Kryžių kalnas – Šiluva 2007” dalyvavo ir Radviliškio dekanato jaunimas. Jaunieji piligrimai organizuotai keliavo iš Baisogalos, Radviliškio, Sidabravo, Šeduvos, Šiaulėnų parapijų. Su jais kartu ėjo Radviliškio dekanas kun. Gintas Sakavičius, Sidabravo klebonas kun. Remigijus Katilius, Šiaulėnų klebonas kun. Donatas Grabažis, tikybos mokytojos: Vitalija Džiugienė, Elena Stančikienė, Dalia Šalengienė (visos iš Radviliškio), Alma Aliukonienė iš Šeduvos, Giedrė Muchlickienė iš Baisogalos.

Visi keliavusieji pabrėžė nuostabų bendrystės, vieno tikslo siekimo džiaugsmą.

Piligriminio žygio dalyviai apie kelionę pėsčiomis iš Kryžių kalno į Šiluvą

Dekanas kunigas Gintas: Ši kelionė – įspūdinga ir nepakartojama, o piligrimai – maži stebukliukai.

Mokytoja Dalia (Vaižganto gimnazija): Visus džiugino ir stiprino mūsų vyskupo Eugenijaus Bartulio optimizmas, pavyzdys, laiminimo malda, bendravimo su žmonėmis charizma. Pakelėse sustodavo, laimindavo visus, kurie mus pasitikdavo, visiems skleidė gerumą ir meilę. Ir niekas negalėjo to nepastebėti. Dėkojame Dievui už Mūsų Ekscelenciją.

Alina (Gražinos pagrindinė mokykla): Esu septintokė, keliauju pirmą kartą. Domiuosi daile, muzika, todėl džiaugiausi kelionės metu giedotomis giesmėmis – jos teikė jėgų ir stiprybės ištverti, buvo malonu ir gera jas giedoti. Teoriškai žinojau, ką reiškia ,,šviesūs“ ir ,,tamsūs“ miškai, piligriminės kelionės metu tą pamačiau ir supratau. Gaila, kad mūsų mokytojos kojos labai nukentėjo. Palaikiau ryšį su namiškiais, jie mane palaikė. Sakė, jei pavargsiu, paprašyti, kad pavežtų, tačiau ištvėriau ir tuo labai džiaugiuosi.

Karolina (Vaižganto gimnazija): Keliauju pirmą kartą. Nutrynė kojas, bet ištvėriau. Kitąmet vėl keliausiu. Namiškiai jaudinosi, kad sėkmingai pasiektume kelionės tikslą, o dabar laukia namuose, paruošę staigmeną, tik nepasakė kokią. Bus šventė visai šeimai. Valio vairuotojui, kuris dabar mus veža namo – atgal nebūtume sugebėję pėsčiomis pareiti. Ačiū visiems, kurie buvo su mumis.

Eglė ir Neringa (Gražinos pagrindinė mokykla): Einame antrą kartą. Labiausiai įsiminė vakarai prie laužo, dainos. Antroji kelionės diena buvo sunkiausia. Visi nuoširdžiai džiaugiamės krepšininkų pergale. Viskas labai patiko.

Edgaras ir Irmantas (Lizdeikos gimnazija): Labai nustebinome tėvus, kai pasakėme, kad pėsčiomis keliausime iš Kryžių kalno į Šiluvą. Šito iš mūsų daug kas nesitikėjo. Pirmoji žygio diena buvo sunkiausia, paskui prie visko pripratome. Labai skaniai maitino: nuostabi košė ir bandelės! (Juokiasi.) Gal todėl, kad buvome išalkę ir pavargę. Suradome labai daug draugų. Juk buvo piligrimų net iš Alytaus. Visi labai draugiški: prieina, paduoda ranką, pasako savo vardą, o kalba – pati savaime liejasi. Kitais metais irgi būtinai keliausime.

Tomas (Jaunimo mokykla): Iš mokyklos buvau tik vienas piligrimas. Keliauju antrą kartą. Kelionėje nustebino žmonių svetingumas: vaišino obuoliais, pienu, sūriu, medumi, kai kurios močiutės, stovėdamos pakelėse, net verkė. Labai svarbu dvasinis nusiteikimas, tvirtumas. Trečiąją, paskutinę, kelionės dieną, kai žmonės pasitikdami sveikino ir mojavo, nepastebėjome, kaip nuėjome tuos 8 kilometrus nuo Tytuvėnų iki Šiluvos. Keliauju su intencija. Pernai nutrynė kojas, šiemet – ne. Buvau įsidėjęs kitą batų porą, nes maniau, kad reikės juos pakeisti. Kelionėje labai greitai susidraugaujama.

Mokytojas Vincas: Iš Lizdeikos gimnazijos keliavo 17 piligrimų. Džiugu, kad visi ištvėrė. Tokia kelionė kiekvienam yra rimtas savo jėgų išbandymas. Lengviau keliauti mažomis grupelėmis, todėl lizdeikiečiai trečiąją kelionės dieną iškeliavo iš nakvynės vietos pirmieji, o visai netoli Šiluvos laukė atvykstančių kitų bendražygių.

Jaunieji piligrimai labai greitai išsiskirstė, o įspūdžiais pasidalijo tik radviliškiečiai moksleiviai. Gaila, kad negalėjome susisiekti su kitais rajono piligrimais, išgirsti jų įspūdžių.

Užrašė Laima MACYTĖ

Inesės RATNIKAITĖS ir Radviliškio parapijos archyvo nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija