Atnaujintas 2007 rugsėjo 19 d.
Nr.70
(1567)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Žmogaus – legendos pėdomis

Režisieriaus Juozo Miltinio 100-osioms gimimo metinėms

 

(Tęsinys. Pradžia Nr. 68)

B.Džonsonas. „Volponė“ (pirmą kartą
komedija pastatyta Panevėžio teatre
1941 m. balandžio 26 d.) Volponės
vaidmenyje – J.Miltinis

II. „Atradau dangų. Ir žemꅓ

Tada, kai savas teatras tebuvo mintyse, važiavau be palto, be kepurės, kurių neturėjau, bet su nauju, ką tik pirktu valdininkišku portfeliu (…). Paryžiuje pradėsiu lankyti teatrus, intensyviai mokytis prancūzų kalbos. Buvau abstinentas, vegetaras, todėl galėjau sutaupyti šiek tiek pinigų ir mokytis privačiai. Gyvenau labai asketiškai, nes buvau „įklimpęs“ į vaidybos esmės ieškojimus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija