Atnaujintas 2007 rugsėjo 19 d.
Nr.70
(1567)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kariuomenės pulkininkui tvarkyti kraštovaizdį netinka

Po Kauno įmonių kiemus pasižvalgius

Regimantas Pilkauskas

Vertinimo komisijos nariai
ir šeimininkai prie paminklo
generolui Stasiui Raštikiui
puskarininkių mokykloje
Vilijos Gužytės nuotrauka

Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Aplinkos apsaugos skyrius (vedėja Marija Stanikūnienė) surengė konkursą trims 2007 metų gražiausiai tvarkomoms teritorijoms nustatyti. Konkurso nuostatus patvirtino vertinimo komisijos pirmininkas, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Keserauskas. Vertinimo komisijos nariai privalėjo balais įvertinti įmonių teritorijų sutvarkymo kokybę: funkcinių zonų išdėstymo, švaros ir tvarkos, estetinio vaizdo ir želdinių asortimento atžvilgiu. Tai labai sudėtingas uždavinys. Balų rašymas ir jų sumavimas visada gali duoti labai iškreiptus visumos vertinimus.


Kranklys povo plunksnomis

Vytautas Čepliauskas

Michailas Šolochovas

Genialumas – tai ugnis, krentanti iš dangaus, bet retai pataikanti ant galvos, pasiruošusios ją priimti.

Napoleonas

Patogiai įsitaisęs kupė, išsiėmiau iš lagamino Pilniako Neužgesinto mėnulio apysaką, atsisėdau prie staliuko, atitraukiau užuolaidėles ir kurį laiką žiūrėjau pro langą į bėgančius pro šalį namus, žmones, mašinas. Keista, pamaniau, ištrūksti iš pilko kasdienybės, taip įgrisusios, kad net kaukti norisi, srauto, o ji vejasi tave, nenori atitrūkti, ir tik toldamas nuo jos staiga pajunti, kaip visa tai tau brangu: ir kasdienės problemos, ir išvaikščiotos, iki akmenėlio pažįstamos gatvės, ir tolstantis miestas, ir pro langą slenkantis peizažas...Tegul ta kelionė, kaip žmonės sako, ne už jūrių marių, bet vis tiek užsienis – kita šalis, kita kalba, nauji įspūdžiai, nauji žmonės...


Danguje dar blogiau. Ką daryti?

Dievo teisėsauga ribota ir nekompleksiška. Jis neturi nei policijos, nei prokuratūros, tik teismą. Ir teismas – dieviškai autoritarinis, ten sunku įžvelgti demokratiją kaip manipuliacijų ir papirkimo galimybę.

Be to, Dievo teismas tėra vienerių rūmų. Stoka apeliacinės ir kasacinės instancijų bei galimybių apskųsti nuosprendį Strasbūre. Vis tai požymiai, kad teisingas Teismas danguje nėra užtikrinamas. Žmogaus teisės pažeidžiamos, o sprendimai dažniausiai šališki.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija