Atnaujintas 2007 rugsėjo 21 d.
Nr.71
(1568)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Palydos

Jaunieji Gargždų parapijiečiai:
Donatas (pirmoje eilėje dešinėje)
mokysis antrame kurse, Evaldas
jau baigė Telšių vyskupijos licėjų
ir išvyksta į propedeutinį kursą
Žemaičių Kalvarijoje, Vilius mokysis
licėjaus pirmame kurse

GARGŽDAI. Rugpjūčio 31 dieną, po vakaro šv. Mišių, kurių metu, kaip įprasta, giedoti susirenka ateitininkai, išlydėjome tris mūsų parapijiečius mokytis licėjuje Telšiuose bei propedeutiniame kurse Žemaičių Kalvarijoje. Sėkmės, ištvermės jiems linkėjo parapijos klebonas, vikarai, diakonas. „Išlydėdami į studijas, linkime ryžtingai ir sėkmingai kopti kasmetiniais studijų laipteliais vis aukštyn, vis artyn kunigystės“, – sakė atsisveikindami ateitininkai. Padovanojo po knygą, pažadėjo melstis, kad Dievas laimintų jų pasiryžimą, palydėjo giesmele.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija