Atnaujintas 2007 rugsėjo 21 d.
Nr.71
(1568)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Siūlau dieną be „mirties kultūros“

Jau dažno lietuvio širdis ir sveikas protas nebepriima ir atmeta už maskvėnų pinigus brukte brukamų naujųjų laikų „piratų – dvasinių NKVD’istų“ iš privačių televizijų, laikraščių nuodų, „kvepiančių“ antigyvenimu, o jei atvirai – antivalstybiškumu. Parsidavę svetimai valstybei žurnalistėliai be skrupulų „kala“ į sąmones „spalvotajai šizofrenijai“ artimą „mirties kultūros“ akcentą: „Gerai – vis tiek blogai!..“ „Lietuviai nemoka valdyti savo valstybės“. Todėl jau iš ryto tik „dega“, „žūsta“, „pūva“, „griūva“, „miršta“… Sovietmečiu okupantai, partinis–ūkinis aktyvas apie per parą vienur ar kitur vykusius tragiškus atsitikimus, autoįvykių suvestines žymėdavo spaudu: „Tik tarnybiniam naudojimui“. Dabar – kuo viešiau, kad pasaulis žinotų, kaip baisu Lietuvoje, – šitaip lietuviai verčiami savosios valstybės priešais. Aš nuoširdžiai siūlau (iš pradžių!) bent vieną šio rudens dieną VISAI neskaityti nė vieno privataus dienraščio ir NEJUNGTI privačių televizijų. Medituokime su savimi, gamta, Dievu: „Ramybės… sau“.

Mykolas PARONŽIS

Palanga

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija