Atnaujintas 2007 rugsėjo 21 d.
Nr.71
(1568)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šiluvos atlaidai

Šventasis Raštas su didžiule
pagarba nešamas prie altoriaus

Kunigų ir Dievui pašvęstojo gyvenimo narių diena

Rugsėjo 12 dieną į Šilinių atlaidus švęsti Kunigų ir Dievui pašvęstojo gyvenimo narių dienos ir prašyti Viešpaties ištikimybės savo pašaukimui, be kitų piligrimų, atvyko ne tik Kauno arkivyskupijoje tarnaujantys dvasininkai, bet ir kunigai, dirbantys kitose Lietuvos vyskupijose bei už jos ribų, taip pat įvairių Lietuvos vienuolijų seserys, iš pat ryto Apsireiškimo koplyčioje giedojusios Apreiškimo Švč. Dievo Gimdytojai Akatistą, o vėliau, per šv. Mišias, – ir Valandų liturgiją.


Kristus – tikrasis lobis

Evangelijoje aprašytas nedoro prievaizdo elgesys – šeimininko turto eikvojimas – yra visiems priminimas, kad mes esame laikini Viešpaties gėrybių prievaizdai, turėsiantys duoti viso savo gyvenimo prievaizdavimo apyskaitą (plg. Lk 16, 1-2).

Viešpats Jėzus, mokydamas mus pirmenybę teikti ne praeinančiųjų dalykų kaupimui, o pastangoms nuolat turtėti kiekvienu Jo žodžiu ir Jo asmeniniu pavyzdžiu, trokšta, kad mes niekada neužmirštume, jog visų – laikinųjų bei amžinųjų – malonių tikrasis savininkas yra Jis pats. Įspėjimas, kad „Jei tad jūs nepasirodėte patikimi tvarkydami apgaulingą Mamoną, tai kas patikės jums tikrąsias vertybes?!“ (Lk 16, 11) yra užuomina apie artėjančią mirtį, kuri (kartais atsėlina nelauktai kaip vagis) ateina kaip ugnis, sudeginanti visas veidmainystės kaukes ir atskleidžianti tikrąją žemėje gyvenusio žmogaus darbų prasmę.


Palaukiuose viešėjo vyskupas

Bronius VERTELKA

Vyskupas Jonas Kauneckas noriai bendravo
su išėjusiais iš Palaukių koplyčios žmonėmis

Važiuodamas Panevėžio-Kupiškio keliu link Subačiaus, nesiekęs Tiltagalių, pravažiuoji Palaukius. Kadaise tai buvo didelis kaimas, tačiau dabar iš jo liko kelios sodybos. Šią vietovę su savo gimtine – Daujėnais – sugretino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, praėjusį sekmadienį, rusėjo 16 dieną, Palaukių kapinių Šv. Pranciškaus koplyčioje aukojęs šv. Mišias. Ganytojo gimtinėje Pasvalio rajone anksčiau buvo aštuonmetė mokykla, į kurią susirinkdavo vaikai iš dešimties aplinkinių kaimų. Dabar toje vietoje – didžiulis tvenkinys. Ten viskas ištuštėjo, neliko nė vieno gyvenamo kaimo, nors išsaugoti jų pavadinimai. Kiekvienų metų rugpjūčio paskutinį savaitgalį ganytojas Daujėnuose organizuoja kraštiečių susitikimus, į kuriuos susirenka šimtai žmonių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija