Atnaujintas 2007 rugsėjo 26 d.
Nr.72
(1569)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Atsiradęs iš savo sielos gelmių

Bronius VERTELKA

Gintaro Varno skulptūrą
„L.Šepkos gyvenimo kelias“
šventina Pandėlio klebonas
kun. Kostas Balsys

Tai, kas vyko rugsėjo 14-ąją Rokiškio rajone, retokai pasitaiko. Tą dieną buvo prisimintas žymiausias XX amžiaus dievdirbys Lionginas Šepka bei paminėtas jo šimtmetis. Jubiliejinėse iškilmėse dalyvavo svečiai: profesoriai vilnietis Libertas Klimka, šiaulietis Vytenis Rimkus, Lietuvos kultūrai daug nusipelnusios Alė Počiulpaitė, Irena Seliukaitė, Kazimiera Galaunienė, Seimo narys Vytautas Saulis, Rokiškio rajono savivaldybės vadovai, muziejininkai, kultūros darbuotojai. Visuose renginiuose dalyvavo L.Šepkos žmona Danutė Digrienė, atvykusi iš Vilniaus su savo vaikaite Marija.


Žmogaus – legendos pėdomis

Režisieriaus Juozo Miltinio 100-osioms gimimo metinėms

(Pabaiga. Pradžia Nr. 68, 70)

J.Miltinio motina Uršulė Miltinienė

III. Post scriptum

Šurmuliuoja Panevėžys J.Miltinio 100-čio šventėje: renginiai, minėjimai, kiti pagerbimo akcentai... Rekonstruojamas teatras (tas pats, kurį jis pastatė). Ir apie tai pasakoja miesto bei respublikinė spauda. O žmonės smalsūs, jie nori kitokio peno, artimesnio sielai – apie didįjį Maestro. Tai ir patenkinsime jų smalsumą.


Iškilusis ateitininkas ir jo skaudi netektis

Juozas KUCKAILIS

Petras Petrauskas-Petrūnas
Nuotrauka iš leidinio „Lietuvos
kariuomenės karininkai 1918-1953“

Viena po kitos sekė paties gražiausio tautos žiedo – jaunuomenės netektys. Sulaužyti, suluošinti likimai. Kiek jau būta per tuos penkiasdešimt slogios okupacijos metų! Ypač daug aukų pareikalavo antrosios bolševikų okupacijos metais kilęs partizaninis karas. Tarp žuvusiųjų buvo ir daug talentingų jaunųjų kūrėjų, kurių talentas dar tik skleidėsi, dar tik žadėjo subrandinti gražius vaisius. Tačiau jų žodis Nepriklausomos Lietuvos laikraščiuose bei žurnaluose jau buvo pastebėtas, įvertintas.


Netekome rašytojos Birutės Pūkelevičiūtės

Birutė Pūkelevičiūtė
Džojos BARYSAITĖS nuotrauka

Rugsėjo 21 dieną, eidama 85-uosius metus, po sunkios ligos mirė įžymi lietuvių poetė, prozininkė, dramaturgė, vertėja Birutė Pūkelevičiūtė. Ji gimė 1923 m. rugpjūčio 12 d. Kaune. 1941 metais baigė Kauno gimnaziją, tuo pat metu lankė dramos studiją ir mokėsi Kauno konservatorijoje. 1941–1944 metais studijavo VDU germanistiką ir žurnalistiką. 1944 metais, artėjant antrajai okupacijai, pasitraukė iš Lietuvos. 1948 metais apsigyveno Kanadoje, o nuo 1965 metų gyveno Čikagoje, Daytone, Floridoje (JAV). 1998 metais grįžo į Lietuvą. Nuo 1998 metų – Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija