Atnaujintas 2007 rugsėjo 28 d.
Nr.73
(1570)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Planinės sumaišties
Seime daugėja

Trijų didžių
arkangelų šventė

Ko tikėtis?

Naikinanti
„spekuliatyvioji kultūra“
ir asmenybių krizė

Palanga – tokia,
kokia ir visa Lietuva

Putinas – musulmonų
globėjas!

Rusai užsimanė
haremų

Ar išbris Ukraina
iš politinės krizės?

Nauja Sąjūdžio Kauno
skyriaus taryba

Progresas ir regresas žingsniuoja greta

Su kino ir teatro režisieriumi, vaikų rašytoju Vytautu V.Landsbergiu kalbasi „XXI amžiaus“ žurnalistas Gintaras Visockas

Kino ir teatro režisierius, vaikų
rašytojas Vytautas V.Landsbergis
viliasi, kad ateis metas,
kai Lietuvos valdžia daugiau
dėmesio bei lėšų skirs lietuviškumo,
patriotiškumo puoselėjimui

Šiandien vis dažniau ir vis daugiau žmonių prabyla, jog visa širdimi sveikindami nepriklausomybės idėją, stovėdami Baltijos kelyje ar saugodami Parlamentą gūdžią sausio 13-osios naktį, naująją, laisvą Lietuvą po 18-os metų jie įsivaizdavo būsiant kiek kitokią. Nepriklausomą valstybę jie manė būsiant padoresnę, tauresnę, sąžiningesnę. Ką byloja tokios kalbos?


Popiežius paskyrė naujus Maskvos ir Minsko arkivyskupus

Buvęs Maskvos arkivyskupas
Tadeušas Kondrusevičius paskirtas
į Baltarusiją, Minsko – Mogiliovo
arkivyskupu metropolitu

Popiežius Benediktas XVI arkivyskupą Tadeušą Kondrusevičių, lig šiol vadovavusį Rusijos sostinės Maskvos katalikų arkivyskupijai, paskyrė naujuoju Baltarusijos Minsko – Mogiliovo arkivyskupu metropolitu. Naujuoju Maskvos Dievo Motinos arkivyskupijos metropolitu paskirtas italas kunigas Paolo Pezzi, pastaruoju metu vadovavęs Sankt Peterburge veikiančiai katalikų kunigų seminarijai.


Marijonų steigėjui – Bažnyčios altoriaus garbė

Mindaugas BUIKA

Palaimintasis kunigas
Stanislavas Papčinskis (1631-1701)

Beatifikaciją sveikina Popiežius

Šimtatūkstantinė tikinčiųjų minia kartu su Lenkijos prezidentu Lechu Kačynskiu, kitais valstybės veikėjais ir užsienio svečiais dalyvavo prie Licheno Dievo Motinos šventovės vykusiose Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo marijonų kunigų vienuolijos įkūrėjo kunigo Stanislavo Papčinskio (1631-1701) paskelbimo Bažnyčios palaimintuoju liturginėje iškilmėje. Rugsėjo 16 dieną beatifikacijos šv. Mišias koncelebravo šeši kardinolai (įskaitant pamaldoms vadovavusį Vatikano valstybės sekretorių kardinolą Tarcizijų Bertonę, Vienuolių kongregacijos prefektą kardinolą Francą Rodę, Lenkijos prima kardinolą Juzefą Glempą).


Šiaulių vyskupui – garbingiausio piliečio titulas

Inesė RATNIKAITĖ

2007 metų Šiaulių miesto
garbės piliečiai – prof. Bronius
Prėskienis, vysk. Eugenijus Bartulis
ir prof. Algimantas Vitolis Trušis –
regalijų įteikimo ceremonijoje

2007-ieji metai ypatingi Šiaulių vyskupijai ir jos tikintiesiems. Šiais metais Šiaulių vyskupija minėjo savo 10 metų jubiliejų. Šių metų rugsėjo 7 dieną pirmasis Šiaulių ganytojas vysk. Eugenijus Bartulis išrinktas ir paskelbtas Šiaulių miesto garbės piliečiu. Šis titulas, pasiūlius Šiaulių bendruomenei ir patvirtinus miesto tarybai, kaip kasmet, buvo suteiktas trims patiems garbingiausiems šiauliečiams. Iškilminga garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija vyko miestui švenčiant savo gimtadienį. Iškilmėse dalyvavo Šiaulių miesto tarybos nariai, ankstesniais metais garbės piliečio regalijomis pasipuošę šiauliečiai, svečiai. Grojo valstybinis choras „Polifonija“, vadovaujamas doc. Gediminas Ramanausko.


Graži bažnyčios ir miesto šventė

Iš kairės: vyskupas emeritas
Juozas Preikšas, Rokiškio
dekanas kan. Juozas Janulis
ir Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas

ROKIŠKIS. Miesto centre maloninanti akį gražuolė raudonų plytų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia rugsėjo 23-ąją minėjo 130 metų sukaktį.

Sulaukė aukštų svečių

Praėjusį sekmadienį, skambant varpams, prie bažnyčios vartų svečius iš Panevėžio – vyskupą Joną Kaunecką, generalvikarą kan. dr. Robertą Pukenį sutiko jau anksčiau iš Kauno atvykęs vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Rokiškio klebonas ir dekanas kan. Juozas Janulis, kunigai, tikintieji.


Eucharistijos šventė Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje

Paskutiniąją Eucharistijos
šventės dieną iškilminga procesija,
vadovaujant arkivyskupui Sigitui
Tamkevičiui, eina iš mažosios
Prisikėlimo bažnyčios Paminklinės
Tautos šventovės link

ŽALIAKALNIS. Rugsėjo 20 dieną pavakare Atgailos pamaldomis Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje prasidėjo eucharistinė šventė „Eucharistija – amžinoji vienybė su Kristumi“. Kun. lic. Artūras Kazlauskas pamaldų pradžioje ragino sekti Kristumi, kvietė išgirsti Dievo žodį, kuris paliestų visų širdis. Po homilijos parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kvietė visus atlikti išpažintį. Tuo metu dešimt kunigų svečių nuskubėjo į klausyklas, koplyčias klausyti išpažinčių. Paskui visiems norintiems buvo suteiktas Ligonio patepimas.


Du žvilgsniai iš miestelio prie Švėtės

Kun. Kazimieras Ambrasas, SJ

Viešnia iš Australijos Danutė
Jokubauskaitė-Levickienė
(pirmoje eilėje antroji iš dešinės)
Žagarės gimnazijoje
kartu su mokytojais

Viešnia iš Australijos

Kokių gražių ežerų, upių, kaimų ir vietovių pavadinimų užtiksi Lietuvoje! Vieni jų girdėti, kiti skamba tarsi iš senovės atkeliavusios legendos ar sakmės, poringės ar mįslės. Man, sakysime, toks mįslingas ir keistas, lyg sėliškas, lyg jotvingiškas, šiaurinės Lietuvos dalies upės vardas Švėtė, kurį Šiaulių universiteto doc. Česys Grenda tarsi kildina nuo žodžių šviesti ar šveisti…


Politinės darganos ruduo

Petras KATINAS

Rudenį naujienų netrūksta: žiniasklaida vos spėja suktis, o vadinamieji paparaciai visai nusiplūkė. Pagrindinės praėjusios savaitės naujienos buvo trys. Pirmoji, „istorinė“ „darbiečių“ frakcijos parlamentarų išvyka į Maskvą. Jų buvo berods 14. Kaip paaiškino nuolatinė „vojažų“ į didžiosios šalies sostinę dalyvė Seimo narė Loreta Graužinienė, tapusi lyg ir toje sostinėje tūnančio Uspaskicho atstove spaudai, „darbiečių“ politbiuras Maskvoje tarėsi su ten besislapstančiu savo idėjiniu vadu ir dalyvavo oficialiu Kremliaus organu tapusio dienraščio „Komsomolskaja pravda“ surengtoje V.Uspaskicho spaudos konferencijoje.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija