Atnaujintas 2007 rugsėjo 28 d.
Nr.73
(1570)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Nauja Sąjūdžio Kauno skyriaus taryba

Sąjūdžio Kauno skyriaus susirinkimą vedė
trys aktyvūs tarybos vadovai

Praėjusį šeštadienį įvyko Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus ataskaitinis susirinkimas. Skyriaus pirmininkas padarė pranešimą apie Kauno skyriaus darbus, nuveiktus per trejus su puse metų. Buvo akcentuota, jog nepavyko pasiekti, kad būtų suteiktas Kauno garbės piliečio vardas Laisvės šaukliu vadinamam žymiam poetui ir aktoriui Kęstučiui Geniui – Kauno miesto taryba nusprendė, kad mirusiam Garbės piliečio vardas neteiktinas (nors tokių atvejų anksčiau yra buvę). Tada nutarta Laisvės šauklį pagerbti pastatant biustą Kauno dramos teatre – po ilgų derybų savivaldybė skyrė lėšų K.Genio biustui. Skyriaus taryba taip pat rengė piketus, jos nariai dalyvavo televizijos laidose dėl rublinių indėlių grąžinimo, nepatenkinamos sveikatos apsaugos būklės, teismų savivalės (kai už nedidelius nusikaltimus įkalinami paprasti žmonės, o didelius nusikaltimus padarę nusikaltėliai vaikšto laisvėje), piketai prie Prezidentūros dėl kai kurių ministrų nekompetentingumo, taip pat dėl ministro J.Olekos atsakomybės už padarytą autoavariją, kurioje žuvo žmonės, protestai prieš Seimo narių rentos įteisinimą. Skyriaus taryba prisidėjo organizuojant monsinjoro Alfonso Svarinsko 80 metų jubiliejų, renginius Partizanų parke (Ukmergės r.), įrengiant 1941 metų Birželio sukilimo dalyvio, Laikinosios vyriausybės vadovo Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio atminimo lentą ir pavadinant jo vardu auditoriją Vytauto Didžiojo universiteto 8-uose rūmuose.

Po revizijos komisijos ir etikos komisijos ataskaitos bei diskusijų vyko naujos sudėties tarybos rinkimai. Į naująją tarybą išrinkta 11 narių. Gaila, kad joje nebedirbs buvę Tarybos nariai profesoriai Romualdas Baltrušis ir Albinas Tamašauskas. Į pirmąjį posėdį naujoji taryba renkasi kitą savaitę.

Susirinkime dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas, apibūdinęs Sąjūdžio uždavinius šiuo metu.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija