Atnaujintas 2007 spalio 3 d.
Nr.74
(1571)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

„Urdomos kankinys“:
misija – įvykdyta?

Dėl kai kurių
einamųjų Lietuvos
politikos
ir ekonomikos
klausimų

Ginti nėra kam

Du dvasios milžinai:
prelatas Mykolas
Krupavičius
ir profesorius
Steponas Kairys

Demokratija vystosi,
kai vykdomas
teisingumas

Demokratija vystosi,
kai vykdomas
teisingumas

„Pliaterytės“ mojuoja
patriotizmo kardais

Popiežiaus patarimai ir paskatos krikščionių demokratų lyderiams

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI su CDI
pirmininku – Italijos krikščionių
demokratų lyderiu Pieru
Ferdinandu Kaziniu

CDI sandara ir veikimo principai

Rugsėjo 21 dieną Romoje audiencijoje priėmęs didelę grupę politinių lyderių, įskaitant valstybių ir vyriausybių vadovus, atstovaujančius Krikščionių demokratų internacionalui (CDI) priklausančioms partijoms, popiežius Benediktas XVI priminė krikščioniškojo politikos supratimo pagrindus. Šventasis Tėvas aiškino, kad jeigu politika yra suprantama kaip įsipareigojimas siekti individo ir visuomenės autentiškos gerovės, tai jos veikėjais visų pirma privalo būti tie, kurie tiki iš Evangelijos paveldėtomis socialinėmis vertybėmis.


Kai kultūrininkai nepaiso kultūros

Praėjusios savaitės pabaigoje žiniasklaidoje pasirodė širdį veriantis kelių kultūriniais pasivadinusių leidinių redaktorių kreipimasis į valdžios pareigūnus. Tai, kad jie kreipiasi net į du aukščiausius valstybės pareigūnus – Vyriausybės ir Seimo vadovus – bei du ministrus – kultūros ir finansų – rodo, jog jie rimtai numatę ginti kultūrinės spaudos (žiniasklaidos) reikalus. Kreipimosi autorių nuomone, valdžia priėmė „Lietuvos kultūrinę žiniasklaidą žlugdančius sprendimus“. Kokie tai sprendimai? Iš pareiškėjų teksto matyti, jog „kultūrinės žiniasklaidos leidėjams iš Finansų ir Kultūros ministerijų buvo pasiųsta žinia, kad iš teikiamos skurdžios biudžeto paramos redakcijų darbuotojams galima skirti tik 10 procentų „projekto“ lėšų, vadinasi, kultūros periodiniai leidiniai yra prilyginti vienadieniams projektams“.


Ne politikų – oligarchų mūšis

Petras KATINAS

Buvusios Ukrainos premjerės
Julijos Tymošenkos blokui teks
lemiamas vaidmuo sudarant
valdančiąją koaliciją ir vyriausybę

Rugsėjo 30 d. įvyko pirmalaikiai Ukrainos Aukščiausiosios Rados (parlamento) rinkimai, kuriems iš pradžių atkakliai bandė priešintis šio parlamento dauguma, kurią sudaro premjero Viktoro Janukovičiaus Regionų partijos, komunistų bei socialistų partijų deputatai. Vis dėlto oranžinė revoliucija padarė savo: prorusiškos ir atskirų oligarchų palaikomos jėgos nesiryžo sužlugdyti prezidento Viktoro Juščenkos paskelbtų pirmalaikių rinkimų. Jau iš pat pradžių buvo aišku, kad pagrindinė kova dėl parlamento daugumos užvirs tarp V.Janukovičiaus Regionų partijos, buvusios premjerės Julijos Tymošenkos bloko ir prezidentą Viktorą Juščenką remiančio susivienijimo „Mūsų Ukraina“.


Varžėsi pianistai ir vargonininkai

Pianistų konkurso nugalėtojai

Vilniuje baigėsi Tarptautinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas. Rugsėjo 23 dieną Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje įvyko iškilmingas laureatų apdovanojimas ir koncertas.

Pianistų konkurso nugalėtojais pripažinti: Edvinas Minkštimas (Lietuva, I premija), Tatjana Titova (Rusija, II premija), Gintaras Januševičius (Lietuva, III premija). Diplomus pelnė Markas Mustonenas (Suomija), Inga Vyšniauskaitė ir Laima Smolskaitė (Lietuva). Skirti ir specialūs prizai: už įspūdingiausią šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus kūrinio interpretaciją – M.Mustonenui, už M.K.Čiurlionio kūrinio interpretaciją – E.Minkštimui.


Pagerbti Varėnos krašto kūrėjai

Rūta AVERKIENĖ

,,Sidabrinės bitės“ laureatai Algirdas
Juškevičius ir Irena Naujūnienė
Autorės nuotrauka

Senosios Varėnos šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje rugsėjo 23 dieną, sekmadienį, paminėtos čia gimusio M.K. Čiurlionio 132 – osios gimimo metinės ir vienuoliktą kartą ,,Sidabrinės bitės“ ženklu ir Savivaldybės kultūros premija apdovanoti šiais metais labiausiai Varėnos krašto kultūrai ir menui nusipelnę žmonės.


Vilkduobės

Petras KATINAS

Kaip pastebėjo Kovo 11-osios Akto signataras, filosofas Bronislovas Genzelis, vis dar socialdemokratas, gana nepagarbiai atsiliepiantis apie savo partinius stabus, jų šlėktiškus puotų ir balių pomėgius, kalame prie kryžiaus S.Nėrį ar P.Cvirką už jų kelionę į Maskvą Stalino saulės parnešti, o kažkodėl abejingai žiūrime į naujos saulės iš Rytų nešėjus. Filosofas profesorius turėjo galvoje dešimtadalio Lietuvos Seimo narių kelionę į Maskvą dalyvauti savo dievuko V.Uspaskicho spaudos konferencijoje. Negana to, grįžus tam dievukui ir nuvežus jį į areštinę, europarlamentarė Ona Juknevičienė atvežtiems iš Kėdainių ir kitų Lietuvos vietų oligarcho mylėtojams, o ypač mylėtojoms, aiškino, kad Lietuvoje dirbama „stalinistiniais metodais“ – susidorojama su tokiu iškiliu žmogumi.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija