Atnaujintas 2007 spalio 5 d.
Nr.75
(1572)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„Kagėbizuota“ diplomatija

Lietuvoje kilo naujas triukšmelis – vienas kompetentingas asmuo pasakė naujieną: buvę KGB karininkai ar agentai siunčiami į diplomatinę tarnybą, ir ypač į NATO ir ES šalis. Apie tai netikėtai viešai pasakė buvęs VSD pareigūnas ir Liustracijos komisijos vadovas Vytautas Damulis: esą dalis Lietuvos užsienio reikalų ministerijos pareigūnų, šiuo metu užimančių ambasadorių postus Europos Sąjungos ir NATO šalyse, „liustraciją perėjo“ tik tuometinių VSD vadovų kabinetuose, t.y. savo kagėbistinę praeitį paslėpė nuo Liustracijos komisijos, kuri turi patikrinti visus kandidatus, siekiančius svarbių valstybinių postų. V.Damulis LNK laidoje „Savaitės panorama“ tvirtino, kad kai kuriems aukštiems valstybės pareigūnams, galimai bendradarbiavusiems su KGB, užtekdavo pokalbio su buvusiu VSD vadovu Mečiu Laurinkumi ir po to jiems nereikėdavo įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į Liustracijos komisiją.


Žemaičių kerštas

Ar už nepelnytą pravardžiavimą (turbūt Marcelijaus Martinaičio „Kukučio baladės“ bus prasikaltę), ar už pelnytai atstatydintą prezidentą žemaitį keli žemaičiai pasišovė lietuvių tautai keršyti. Iš pirmo žvilgsnio naiviai ir juokingai atrodo tas kerštas, tačiau, kai mūsų valstybinės institucijos iš didelio „nerašto“ pridaro visokių akibrokštų, galima sulaukti visai nejuokingų pasekmių. Ko vertas vien Konstitucinio Teismo pilietybės įstatymo „išaiškinimas“!

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija