Atnaujintas 2007 spalio 5 d.
Nr.75
(1572)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno )) dekanate

Pašventinta nauja Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos koplyčia

 

Karčiupio koplyčios šventinimo
iškilmėse giedojo Rumšiškių
bažnyčios choras (vargonininkė
Snieguolė Urbonienė)

Kunigai Virginijus Birjotas
ir Stasys Šileika
pasitiko Kauno arkivyskupą
metropolitą Sigitą Tamkevičių

Šv. Mišių koncelebracijai
naujojoje koplyčioje vadovavo
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius,
dalyvavo dekanato kunigai

Švč. Mergelės Marijos
Krikščionių pagalbos
koplyčia Karčiupyje

Švč. Mergelės Marijos
Krikščionių pagalbos paveikslas
papuošė Karčiupio koplyčią

Karčiupis. Rugsėjo 30 dieną, sekmadienio pavakarę, čia sugužėjo minia vietinių ir aplinkinių kaimų gyventojų bei svečių dalyvauti naujosios koplyčios šventinimo iškilmėse.

Sovietmečiu, statant Kauno hidroelektrinę, daugelis gyventojų iš būsimų marių dugno buvo keliami į naujas gyvenamąsias vietas. Viena tokių vietų – prie greitkelio Kaunas – Vilnius esantis Karčiupio kaimas. Jame gyvena apie 100 nuolatinių gyventojų, antra tiek jų apsigyvena vasarą soduose. Ši vietovė priklauso Rumšiškių parapijai. Ilgai puoselėta mintis pastatyti Karčiupio gyvenvietėje koplyčią galiausiai įgyvendinta – kukliai didinga Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos koplyčia papuošė Karčiupį.

Šventinimo iškilmėms ir šv. Mišių aukai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, dalyvavo Kauno arkivyskupijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Kauno II dekanato dekanas Raudondvario klebonas kun. Augustinas Paulauskas, Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos koplyčios statybos iniciatorius, buvęs Rumšiškių bažnyčios klebonas kun. Stasys Šileika, SDB, taip pat Palemono, Domeikavos, Babtų, Kulautuvos, Rumšiškių bažnyčių klebonai kunigai – Massimo Bianco, SDB, Robertas Gedvydas Skrinskas, Gintas Rumševičius, Šarūnas Petrauskas, Virginijus Birjotas, taip pat kun. Vitas Kaknevičius iš Raudondvario.

Prieš pradėdamas šv. Mišių auką, arkivyskupas S.Tamkevičius pašventino kryžių, bažnyčią ir aukojimo stalą. Paskui vyko šv.Mišių koncelebracija. Pamokslo metu ganytojas sakė, kad „vyresnės kartos žmonės turėtų pasakoti ir pasakoti, kokia buvo prievarta, kad dabartinė žmonių karta nesusigundytų apgaulės, prievartos keliu kelti savo gyvenimo gerovę. Būtina laikytis Dekalogo. Šiandien reikia ne tik kalbėti apie Dievo gailestingumą, bet ir pačiam žmogui pripažinti savo klaidas, atgailauti širdimi ir siela. Pragaras nėra deganti krosnis, bet amžinas atsiskyrimas nuo Dievo. Reikia žinoti, kad Dievas yra meilė, ir vargas žmogui, jei jis gyvens be Dievo meilės. Kviečiu melstis, kad kiekvienas iš mūsų statytų savyje Dievo šventovę“, – užbaigė mintį ganytojas.

Po šv. Mišių koplyčios statybos iniciatorius kun. S.Šileika, Rumšiškių klebonas kun. V.Birjotas ir Karčiupio krikščioniškosios bendruomenės pirmininkas Justinas Gruodis padėkos raštais apdovanojo pasižymėjusius koplyčios statybos rėmėjus, geradarius, kurie pinigais arba savo darbu prisidėjo prie šventovės statybos. Apdovanojimai įteikti bemaž dviem dešimtims žmonių: Vidmantui Valantinui, Rimantui Rakauskui, Augustinui Rutkauskui, Vytautui Rinkevičiui, Arvydui Šmigelskiui, Vytautui Abraičiui, Gintautui Šakaliui, Jonui Misevičiui, Albinui Vaškevičiui ir daugeliui kitų, pasižymėjusių savo darbais. Su išskirtine pagarba buvo paminėtas pasiaukojimai atsidavęs koplyčios statybos reikalams ir pačiai statybos priežiūrai J.Gruodis. Jam dėkojo ir arkivyskupas S.Tamkevičius, įteikdamas atminimo medalį, ir religinės bendruomenės žmonės, negailėdami gražių padėkos žodžių ir gėlių. Kadangi Rumšiškių klebonas sekmadieniais turi trejas šv. Mišias, todėl naujojoje Karčiupio koplyčioje šv. Mišias bus aukojamos šeštadieniais, 18 valandą.

Iškilmių pabaigoje arkivyskupas S. Tamkevičius padėkojo visiems šios koplyčios statybos rėmėjams, aktyviai ir gausiai dalyvavusiems parapijiečiams bei svečiams, taip pat palaimino visus šv. Mišių dalyvius.

Kazimieras Dobkevičius

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija