Atnaujintas 2007 spalio 5 d.
Nr.75
(1572)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šventė Sakraliniame muziejuje

Stasė BELICKIENĖ

Rugpjūčio mėnesį Birštono Sakraliniame muziejuje veikė paroda „Kryždirbystė Lietuvoje“, kurioje galėjome gėrėtis įvairių Lietuvos regionų tautodailininkų kryžiais, stogastulpiai ir koplytėlėm. Parodą organizavo Sakralinio muziejaus vadovė Roma Zajančkauskienė kartu su Lietuvos liaudies kultūros centro menotyrininke dr. Ale Počiulpaite.

Rugsėjo 15 dieną įvyko parodos pristatymas, sutapęs su Kryžiaus išaukštinimo švente (minima rugsėjo 14-ąją). Atvyko menotyrininkė dr. Alė Počiulpaitė bei maldos ir liaudiško giedojimo grupė „Karunka“, vadovaujama Zitos Karklelytės.

Prieš parodos pristatymą svečiai iš Vilniaus, lydimi R.Zajančkauskienės ir Dainoros Šaltienės, aplankė Šilavoto seniūnijoje (Prienų r.) esančią Danguolės ir Kęstučio Lincevičių sodybą – „Davatkyną“. Šioje sodyboje dar prieš Antrąjį pasaulinį karą susibūrė netekėjusių merginų grupelė. Jos kasdien meldėsi, lankė bažnyčią, tvarkė, globojo našlaičius, ligonius. Gyventojai šią sodybą praminė davatkynu. Mūsų visuomenėje žodis „davatka“ turi neigiamą prasmę, o šios merginos savo kilniu, tikru krikščionišku gyvenimu grąžino šiam žodžiui tikrąją prasmę: davatka – tai Dievą garbinanti, mylinti žmones tikra krikščionė.

Dabar ten gyvena Danguolė su Kęstučiu, paveldėję šią sodybą. Jie mielai priima lankytojus, aprodo įrengtą muziejų, pasakoja apie savo giminaičių veiklą.

Grįžę iš Šilavoto svečiai rado pilną muziejaus salę birštoniečių. Tarp jų buvo ir mūsų savivaldybės atstovai, vicemerė Marija Gudonytė ir administracijos direktorius Valentinas Revuckas.

Renginį pradėjo „Karunkos“ giedotojai, paskui Alė Počiulpaitė pasakojo apie mūsų tautos paprotį statyti kryžius, koplytėles su Šv. Marijos ir šventųjų skulptūromis įvairiomis progomis: prašant pagalbos, dėkojant Dievui už suteiktas malones.

Alės Počiulpaitės pasakojimą iliustravo giedotojai giesmėmis apie Jėzaus kančios kelią ir Motiną Mariją, kenčiančią kartu su juo. Visi vakaro dalyviai gavo giesmių tekstus ir giedojo kartu. Tai padėjo pajusti Jėzaus ir Marijos kančios prasmę ir Jų meilę.

Birštono Sakralinis muziejus, kuriame vyksta renginiai, kviečiantys pajusti tikėjimo ir gyvenimo prasmę, yra labai svarbus ir jaunajai kartai. Į muziejų nuolat atvyksta Birštono gimnazijos mokiniai, susipažįsta su liaudies menu, giliau pajaučia tikėjimo šviesą. Ypač daug dėmesio susilaukė ši paroda – muziejuje vyko pamokos apie liaudies meną, kryžiadirbystę, paskui moksleiviai patys piešė kryžius.

Mes, birštoniečiai, nuoširdžiai dėkojame menotyrininkei dr. Alei Počiulpaitei už tokį prasmingą darbą išsaugant mūsų tautos paveldą, jos dvasinius lobius. Taip pat dėkojame mielai Zitai ir jos vadovaujamos „Karunkos“ giedotojams už nuostabias giesmes, o muziejaus vadovei Romai Zajančkauskienei ir visoms muziejaus darbuotojoms už kasdienį pasiaukojantį darbą.

Birštonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija