Atnaujintas 2007 spalio 5 d.
Nr.75
(1572)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lietuvos kariuomenės kapelionai susitiko pratybose

Rugsėjo 24–28 dienomis Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre vyko Lietuvos karo kapelionų pratybos. Mokymuose, kuriais siekiama tobulinti kapelionų karines žinias ir psichologinius įgūdžius sielovados darbe, dalyvavo 13 Lietuvos kariuomenės kapelionų.

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerijos Viešųjų ryšių departamentas, pratybų metu kapelionai atnaujino rikiuotės statuto žinias, studijavo darbo su privalomosios karo tarnybos kariais principus ir metodus, susipažino su pistoletų „Colt“, „Glock“ techniniais duomenimis, saugaus elgesio su ginklais taisyklėmis, kariuomenės transformavimo projektu, išklausė psichologijos paskaitų, mokėsi bendrauti su žiniasklaida. Po teorinių užsiėmimų įgytas žinias kapelionai patikrino praktinėse pratybose.

Už pratybų programos sudarymą atsakingas Lietuvos karo akademijos vyresnysis kapelionas kapitonas kun. Remigijus Butkevičius taip apibūdino pratybas: „Kiekvienam reikia augti ir profesionalėti. Tam ribų nėra. Pratybų metu atnaujiname ir pagiliname tiek karines, tiek specifines, su mūsų tarnyba susijusias žinias. Pratybų tvarkaraštis sudaromas atsižvelgiant į opiausias kariuomenės, mūsų darbo problemas, siekiant kiek galima geriau padėti mums patikėtiems žmonėms. Kitas svarbus aspektas – kapelionų komandos buvimas ir darbas drauge. Čia galima geriau aptarti iškylančias problemas, dalytis jau sukaupta patirtimi.“

Tokios pratybos kapelionams, kurias organizuoja Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas pulkininkas g. kan. Juozas Gražulis, rengiamos ne pirmą kartą. Paskutinį kartą tokio pobūdžio mokymai vyko 2004 metais Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione Marijampolėje.

* * *

Kariuomenėje tarnaujančių katalikų ir jų šeimų narių sielovada rūpinasi karo kapelionai. Kapelionai yra pavaldūs tiek kariuomenės, tiek ir Katalikų Bažnyčios vadovybei. Pagal Katalikų Bažnyčios kanonų teisę kariuomenės ordinariatas prilygsta vyskupijai. Jam vadovauja vyskupas ordinaras drauge su generaliniu vikaru. Tačiau kapelionai taip pat yra ir profesinės karo tarnybos kariai, išmano karybos disciplinas, dalyvauja pratybose.

Lietuvos kariuomenės ordinariato reikmėms skirta 2004 m. lapkričio 23 d. po restauracijos pašventinta Šv. Ignoto bažnyčia Vilniuje. Karių sielovados poreikiams įrengtos koplyčios Lietuvos generolo Jono Žemaičio karo akademijoje, Motorizuotoje pėstininkų brigadoje „Geležinis vilkas“, Tauragės įguloje. Neparapinė Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia ir Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia naudojamos kariuomenės pamaldoms, taip pat civilių sielovadai ir kitiems renginiams.

Lietuvos kariai, vadovaujami kariuomenės kapelionų, kasmet tradiciškai dalyvauja Žemaičių Kalvarijos, Kryžių kalno ir Šiluvos atlaiduose, vyksta į tarptautines kariškių piligrimines keliones į Lurdą.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija