Atnaujintas 2007 spalio 5 d.
Nr.75
(1572)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šv. Kazimiero seserų kongregacijai – 100 metų

1922 metai. Seserys kazimierietės
iš Čikagos su kandidatėmis.
Pirmos eilės viduryje – motina
Marija

1797 metais, po Trečiojo Žečpospolitos padalijimo, Lietuva atiteko carinei Rusijai. Bandymai atkurti valstybingumą nepavyko. Tiek 1831 metų, tiek 1863 metų sukilimas prieš caro patvaldystę nepavyko. Uždrausta lietuviška spauda, visos organizacijos, masiškai naikinami Lietuvoje klestėję vienuolynai. Kaimuose šeimas pradėjo lankyti „daraktoriai“ – vyrai (retai – moterys), kurie šiek tiek pamokydavo vaikus skaityti, labai retai – ir rašyti. Lietuvą caras norėjo padaryti berašte tamsos karalyste.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija