Atnaujintas 2007 spalio 10 d.
Nr.76
(1573)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kunigaikščių Oginskių takais

Europos paveldo dienos ir III tarptautinė istorikų ir kultūrologų konferencija

Donata VITKIENĖ

Konferencija „Oginskių
veiklos pėdsakais“ muziejuje

Vakaro polonezas
prie Oginskių koplyčios

Vilniaus kamerinio orkestro koncertas
Vyto RUTKAUSKO nuotraukos

Jau trečius metus rietaviškiai mini Europos paveldo dienas. Tą dieną prie Oginskių kultūros istorijos muziejaus suplevėsavo net keturios vėliavos: valstybinė, Rietavo savivaldybės, kng. Oginskių ir Europos paveldo. Paveldo renginiuose aktyviai dalyvauja Rietavo miesto mokyklos bei Žemaitijos kolegijos dėstytojai ir studentai, savivaldybės administracijos vadovai.

Ta plati sąvoka – paveldas

Rugsėjo 21–22 dienomis Rietavo Oginskių kultūros muziejus klegėjo nuo balsų. 21-oji diena buvo skirta Europos paveldo dienoms. Sveikindamas visus susirinkusius, Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis priminė, kad privalome išsaugoti tai, ką mums paliko tėvai ir protėviai – ne tik istorinius paminklus, bet svarbiausia – savo kalbą, tarmes, papročius.

Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas pakvietė visus pasižiūrėti fotografijose įamžintų momentų iš ekspedicijų kng. Oginskių takais.

Jau antri metai Europos paveldo dienose bei konferencijose, skirtose kng. Oginskių kultūriniam palikimui, dalyvauja ir Kauno bei Klaipėdos bajorų delegacijos.

Šį kartą Klaipėdos krašto bajorai rietaviškiams paruošė staigmeną: padovanojo 35 Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Klaipėdos apskrities skyriaus bajorų herbus. Herbų autorius – Kot Morski herbo bajoras Marius Kaubrys. Jam, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos kancleriui p. Viktorui Oranskiui bei Klaipėdos krašto bajorų sąjungos vadui Arūnui Bučiui buvo įteikti padėkos raštai nuo Rietavo savivaldybės administracijos.

Priesakai sūnui Irenėjui

Mykolo Kleopo Oginskio knygos „Atsiminimai“ redaktorė ir maketo autorė Danutė Mukienė prisiminė šios knygos atsiradimo istoriją. Knygą iš prancūzų kalbos išvertė Virginijus Baranauskas. Anot p. D.Mukienės, tikimasi, kad iki M.K.Oginskio 250-ųjų gimimo metinių bus išleisti dar trys M.K.Oginskio „Atsiminimų“ tomai. Už šią knygą D.Mukienei Rietavo savivaldybės administracija įteikė padėkos raštą.

Po kalbų ir apdovanojimų instrumentinis trio „Vytoki“ iš Baltarusijos atliko Baltarusijos dvarų muziką, M.K. ir M.K.Oginskių bei kitų kompozitorių kūrinius. Koncertavo ir Lietuvos bajorų karališkosios bajorų sąjungos muzikai.

Tos pačios dienos vakarą Rietavo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už kng. Oginskius, o buvęs Rietavo liaudies teatro režisierius Steponas Eigirdas skaitė M.K.Oginskio priesakus 14-čiui sūnui Irenėjui Oginskiui, kuris 1822 m. rengėsi išvykti mokytis į Italiją: „Vaikeli mano, tu palieki tėvų namus ir nuo šio pirmojo žingsnio prasideda naujas tavo gyvenimo etapas. Nuo šio momento tu gali pasakyti: „Aš pradedu gyvenimą“. Labai atidžiai įsiklausyk į šį žodį – „GYVENIMAS“. Po šv. Mišių eisena su degančiais fakelais pasuko link kng. Oginskių koplyčios-mauzoliejaus, kur buvo uždegtos žvakutės ir padėtos gėlės.

III tarptautinė…

Rugsėjo 22 d. tarptautinėje istorikų ir kultūrologų konferencijoje buvo išklausyti net devyni pranešimai apie kng. Oginskių politinę, kultūrinę veiklą. Tarp pranešėjų buvo ir du svečiai iš Baltarusijos: Svetlana Nemohaj (Valstybinė muzikos akademija) ir Aleksejus Frolovas (Baltarusijos valstybinė filharmonija). Pasirodo, M.K.Oginskis Vilniuje buvo įsteigęs labdaros draugiją bei pirmąją labdaros ligoninę skurstantiems, be to, rūpinosi gyvūnų globa, įsteigė gyvūnų globos draugiją. Jo sūnus Irenėjus Rietave buvo įsteigęs gyvūnų kliniką. Bajorai, kurie risčia varydavo arklius, buvo baudžiami baudomis – nuo 3 kapeikų iki 10 rublių. Gyvuliai prieš skerdimą tris dienas nebuvo šeriami, saugomi.

Nors sovietmečiu buvo mėginta iš istorijos ištrinti kunigaikščių Oginskių vardą, tačiau dabartinės kartos su meile ir pagarba juos mena. Rugsėjo 14 d. Rietave iškilmingai paminėtos Bogdano Oginskio įsteigtos pirmosios Lietuvoje profesionaliosios šešiametės muzikos mokyklos (dabar Rietavo meno mokykla) 135-osios metinės. Rugsėjo 29 d. Rietavo šv.Mykolo Arkangelo bažnyčioje įvyko II Tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio baigiamasis koncertas, kuriame Kauno miesto simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras, solistai Joana Gedmintaitė (sopranas), Rita Preikšaitė (mecosopranas), Mindaugas Zimkus (tenoras), Juozas Malikonis (bosas) atliko V.A.Mocarto „Requiem“. Dirigavo Petras Bingelis. Visą mėnesį Rietave ir Plungėje vyko festivalio renginiai. Rugsėjo 30 d. rietaviškiai, kaip ir kng. Oginskių laikais, šventė Mykolines – pagrindinę Rietavo savivaldybės šventę. Rietaviškiai didžiuojasi esantys kunigaikščių Oginskių palikuonys.

Rietavas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija