Atnaujintas 2007 spalio 10 d.
Nr.76
(1573)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Įamžinti poeto atminimą padeda ir tautiečiai

Rasa GRIŠKEVIČIENĖ,

Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė

Sofija Jelionienė su dukterimi Raminta
Virginijos TYLIENĖS nuotrauka

Artėjant poeto Vlado Šlaito gimtadieniui, vis daugiau svečių sulaukia ir jo vardu pavadinta Ukmergės viešoji biblioteka. Jos šeimininkus ypač nudžiugino viešnios iš Jungtinių Amerikos Valstijų – Čikagoje gyvenanti kraštietė Sofija Jelionienė, atvykusi paviešėti į gimtinę su dukra Raminta. Ji gimė Čikagoje, trylika metų mokėsi įvairiose lietuvių mokyklose, todėl šiandien puikiai kalba gimtąja savo tėvų kalba.

S.Jelionienė, kaip ir V.Šlaitas, kadaise baigė Antano Smetonos gimnaziją, gerai pažįsta senąją Ukmergę, mielai prisimena buvusius mokslo draugus ir su jais bendrauja iki šių dienų. Tai gerai žinomi, daug nusipelnę Lietuvai mokslo, meno, kultūros žmonės: akademikas Zigmas Zinkevičius, profesorius Romas Baltrušis, Lietuvos bitininkų draugijos pirmininkas Jonas Balžekas, V.Šlaito klasės draugas Henrikas Gintautas ir kiti buvę gimnazistai, kurie jau tada, jaunystės metais, buvo kupini kilnių idėjų ir gražių sumanymų.

Prisimindama gimnazijos laikus, S.Jelionienė pasakojo, kad tuomet dar pradedantis poetas V.Šlaitas jau buvo labai populiarus ir mėgstamas savo bendraamžių. Jam skaitant savo poeziją, susirinkdavo daug gimnazistų, o merginos jo eilėraščius persirašydavo į savo dienoraščius, jaunystės albumėlius, kai kurios net buvo jį įsimylėjusios. Tokia buvo jaunystės romantika. Ir vėlesniais metais, kai likimas išblaškė buvusius draugus po platųjį pasaulį, gimnazijos auklėtiniai visada domėjosi savo bendramokslio V.Šlaito kūryba, jo gyvenimu, likimu.

Nors jau sulaukusi devintosios dešimties, S.Jelionienė pagal galimybes stengiasi nors retkarčiais sugrįžti į gimtinę, aplankyti buvusią savo gimnaziją, pabendrauti su jaunystės bičiuliais. Prieš kelerius metus užsukusi į Viešąją biblioteką, ji padovanojo V.Šlaito poezijos knygų, garso kasetę su autentišku poeto balsu. Dabartinės viešnagės metu ponia Sofija ypač džiaugėsi, kad biblioteka pavadinta V.Šlaito vardu, kad sutvarkyta ir toliau tvarkoma poeto sodyba Žemaitkiemyje, kur įrengtas jo atminimui skirtas kambarys-muziejus, čia vyksta V.Šlaito poezijos atlaidai, į kuriuos susirenka kraštiečiai poetai, buvę V.Šlaito mokslo draugai, rajono literatai, kuriantis jaunimas.

Garbaus amžiaus viešnia prisipažino, jog jai, gyvenančiai Čikagoje, vis sunkiau išsirengti į tolimą kelionę ir aplankyti gimtinę. Todėl ji, norėdama prisidėti prie V.Šlaito atminimo įamžinimo, sumanė kilnų ir labai reikalingą darbą – nuvykusi į Vidiškių miestelyje esančias paminklų dirbtuves, užsakė paminklą poeto motinai Antaninai Šlaitienei, palaidotai Žemaitkiemio kapinaitėse. Paminklas atrodys kaip atversta knyga, kurios viename lape bus įrašas, liudijantis apie ilgus metus sugrįžtančio sūnaus laukusią motiną, kitame – apie sūnų, kuris negrįžo į Lietuvą ir yra palaidotas Londone, Šv. Patriko lietuvių kapinėse.

Tikimasi šį paminklą atidengti ir pašventinti pavasarį, gegužės mėnesį, minint V.Šlaito dešimtąsias mirties metines. Ant kapo bus pastatytas naujas kryžius, o senasis, kadaise pašventintas kuklus kryželis bus užkastas į kapą.

Tai dar ne visi geri ir gražūs S.Jelionienės darbai gimtajam kraštui. Ji pažadėjo bibliotekos šeimininkams padovanoti kadaise Bostone išleistą 37 tomų „Lietuvių enciklopediją“, prie kurios leidimo daug prisidėjo kitas iš Žemaitkiemio krašto kilęs garbus vyras, buvęs A.Smetonos gimnazijos auklėtinis, Antatilčių kaime gimęs Juozas Kapočius. Jis mirė prieš 11 metų Bostone, o šiemet, spalio 19 dieną, bus minimos 100-osios šio žinomo spaustuvininko, leidėjo gimimo metinės. Kadangi Ukmergės viešoji biblioteka jau anksčiau yra gavusi dovanų minėtą enciklopediją, S.Jelionienės atsiųstas vertingas ir brangus leidinys papildys Žemaitkiemio filialo knygų fondą.

Ukmergė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija