Atnaujintas 2007 spalio 10 d.
Nr.76
(1573)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Bažnyčios
dalyvavimas
ekologiniuose
debatuose

Prieš 19 metų...

Meilė iš didžiosios
raidės

Sąjūdžio remtų
deputatų veikla
Maskvoje

Modernaus
informacijos
ir kultūros
centro šventė

Kad išnyktų
dvasinė naktis

Išraiškingos
laiko tolumos

Gyvenimo
vingiuose

Kodėl užgeso
žibintas?

Kas sutramdys prorusišką gaivalą aukštosiose mokyklose?

Gintaras VISOCKAS

Profesorius Vytautas Daujotis
mano, kad kai kurie Rusijos
aukštųjų mokyklų filialai,
nelegaliai veikiantys Lietuvoje,
savo studentams formuoja
antivakarietiškas, antiamerikietiškas,
antitautiškas nuostatas
Autoriaus nuotrauka

Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto profesorius Vytautas Daujotis šią discipliną studentams dėsto jau daug metų. Tai pagrindinės jo pareigos. Tačiau prof. V.Daujotis turi dar vieną ne mažiau svarbų užsiėmimą – Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) vyriausiasis specialistas. Daugiau nei dešimt metų jis analizuoja bei vertina užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų veiklą Lietuvoje. Triūsas SKVC – apmokamas kaip ir universitete. Bet ne toks ramus. Mat prof. V.Daujotis – itin principingas ir reiklus. Jo įsitikinimu, dauguma užsienio šalių aukštųjų mokyklų filialų Lietuvoje dirba nelegaliai arba pusiau legaliai. Dažnusyk jų išduotus diplomus tik su didžiausiomis išlygomis galima laikyti aukštojo mokslo įsigijimą patvirtinančiais dokumentais. Iki tikros aukštosios mokyklos lygio jiems dar labai toli.


Įvertino rašytoją Joną Mikelinską

Per šv. Mykolo atlaidus šešioliktuose „Vaižganto skaitymuose“ įteikta šeštoji Vaižganto premija

Vytautas Bagdonas

Šešioliktuoju Vaižganto premijos
laureatu tapo rašytojas
Jonas Mikelinskas
Autoriaus nuotraukos

Rugsėjo 30-ąją jaukus Anykščių rajono Svėdasų miestelis klegėte klegėjo nuo žmonių balsų – čia vyko ne tiktai tradiciniai šv.Mykolo atlaidai, sutraukę į Svėdasų šv.Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčią būrius tikinčiųjų, bet ir tradiciniai, jau šešiolikti, „Vaižganto skaitymai“.

Svėdasų seniūnija kartu su Lietuvai pagražinti draugijos Svėdasų skyriumi bei seniūnijos kultūros ir švietimo įstaigomis jau daugelį metų puoselėja gražią tradiciją – vasaros metą ar rudeniop organizuoti populiariuosius „Vaižganto skaitymus“.


Graži šventė

Natalija MANIKIENĖ

Prof. Vytautas Landsbergis
pasakoja apie kompozitorių
Česlovą Sasnauską

Rugsėjo 30 dieną Kudirkos Naumiestyje iškilmingai paminėtos kompozitoriaus Česlovo Sasnausko 140-osios gimimo metinės. Čia ankstyvoje jaunystėje būsimasis kompozitorius vargonuoti mokėsi pas savo giminaitį, talentingą vargonininką Liucidą Risauską.

Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos bažnyčioje Sumos šv. Mišiose giedojo Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro Česlovo Sasnausko choras, kuriam vadovauja Mindaugas Radzevičius. Pamaldose dalyvavo Europos parlamento narys profesorius Vytautas Landsbergis.


Paskelbtas Jotvingio premijos laureatas

Antanas Šimkus

Poetas ir vertėjas Almis Grybauskas

Savaitgalį Druskininkuose vykusio tarptautinio literatūros festivalio „Poetinis Druskininkų ruduo 2007“ laureatu tapo poetas ir vertėjas Almis Grybauskas. Jam suteiktas garbingas 23-ojo „Jotvingio“ titulas ir piniginė premija, kuri tradiciškai skiriama daugiausiai per metus poezijai nusipelniusiam žmogui. Šių metų „Jotvingis“ premijuotas už rinktinę „Apžvalgos spiralė“.

„Jau du dešimtmečius „Poetinio Druskininkų rudens“ šventė ne tik sukviečia skaityti žinomus Lietuvos ir užsienio poetus, bet ir apdovanoja labiausiai per metus pasižymėjusius žodžio meistrus“, – sakė vienas iš festivalio organizatorių Kornelijus Platelis.


Orkestro šventė

Bronius VERTELKA

Orkestro vyriausiąjį dirigentą
Remigijų Vilį sveikina Panevėžio
Vytauto Mikalausko menų
mokyklos direktorė Emilija Kriščiūnaitė

Panevėžio miesto savivaldybės pučiamųjų instrumentų orkestrui „Panevėžio garsas“ sukako 45-eri metai. Šiam jubiliejui skirta fotografijų paroda veikia Aukštaitijos sostinės bendruomenių rūmuose. Spalio 1-ąją jos simbolinę juostelę perkirpo miesto meras Vitas Matuzas.


Skambėjo Oginskio polonezai

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Kunigaikščio Mykolo Kleopo
Oginskio polonezus su pasisekimu
skambinęs jo vaikaitis Ivas Zaluskis
Autoriaus nuotrauka

Neseniai Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje įvyko neeilinis koncertas, kurį inicijavo Lietuvos karališkosios bajorų sąjungos senatorė, konservatorijos dėstytoja Virginija Daugirdienė. Lietuvoje lankėsi žymaus kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio dukters Amelijos provaikaitis Ivas Zaluskis, gyvenantis Didžiojoje Britanijoje. Prieš kelerius metus bajorams pavyko užmegzti tiesioginius ryšius su kunigaikščio kompozitoriaus M.K.Oginskio dukters Amelijos provaikaičiais Ivu ir Andžejumi. Ta proga verta prisiminti ir kunigaikščio M.K. Oginskio gyvenimą.


Įamžinti poeto atminimą padeda ir tautiečiai

Rasa GRIŠKEVIČIENĖ,

Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė

Sofija Jelionienė su dukterimi Raminta
Virginijos TYLIENĖS nuotrauka

Artėjant poeto Vlado Šlaito gimtadieniui, vis daugiau svečių sulaukia ir jo vardu pavadinta Ukmergės viešoji biblioteka. Jos šeimininkus ypač nudžiugino viešnios iš Jungtinių Amerikos Valstijų – Čikagoje gyvenanti kraštietė Sofija Jelionienė, atvykusi paviešėti į gimtinę su dukra Raminta. Ji gimė Čikagoje, trylika metų mokėsi įvairiose lietuvių mokyklose, todėl šiandien puikiai kalba gimtąja savo tėvų kalba.


Kunigaikščių Oginskių takais

Europos paveldo dienos ir III tarptautinė istorikų ir kultūrologų konferencija

Donata VITKIENĖ

Konferencija „Oginskių
veiklos pėdsakais“ muziejuje

Jau trečius metus rietaviškiai mini Europos paveldo dienas. Tą dieną prie Oginskių kultūros istorijos muziejaus suplevėsavo net keturios vėliavos: valstybinė, Rietavo savivaldybės, kng. Oginskių ir Europos paveldo. Paveldo renginiuose aktyviai dalyvauja Rietavo miesto mokyklos bei Žemaitijos kolegijos dėstytojai ir studentai, savivaldybės administracijos vadovai.


Paskata ugdyti būsimus karininkus – lyderius

Kpt. Arūnas Alonderis

Viktoro Kubiliaus dukra Audronė
Kubiliūtė-Misiūnienė (kairėje)
ir Karo akademijos bibliotekos
vedėja Konstancija Janina Tupėnienė

Sovietų okupacija sujaukė jaunos Lietuvos Respublikos gyvenimą, jos piliečių, taip pat ir karininkų, likimus. Patriotiškai nusiteikusius lietuvius okupantai išblaškė Sibiro platybėse, daug partizanų žuvo kovose.

Tie, kuriems pavyko išvengti lagerių, svetimtaučių kulkų, buvo priversti pasitraukti į Vakarus, vildamiesi, kad greit galės sugrįžti, nes karo pabaiga jau buvo nuspėjama. Deja, daugelio sugrįžimas labai užsitęsė. Tarp pasitraukusiųjų buvo ir Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokyklos XX laidos artilerijos jaun. ltn. Viktoras Kubilius. 2005 metų spalio pabaigoje jis su žmona Aga grįžo į Lietuvą.


Popietė su istoriku

Bronius VERTELKA

Dr. Algimantas Kasparavičius (kairėje)
bendrauja su popietės dalyviais
pasibaigus renginiui

Paėmus į rankas knygą, norisi kuo daugiau žinoti apie jos autorių. Tokia galimybė atsirado rugpjūčio 28-osios popietę, vykstant susitikimui su dokumentų rinkinio „SSRS ir Lietuva Antrojo pasaulinio karo metais. SSRS ir Lietuvos Respublika (1939 m. kovas–l940 m. rugpjūtis)“ pirmojo tomo vienu iš sudarytojų dr. Algimantu Kasparavičiumi. Renginys vyko Panevėžio pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejuje. Svečią iš Vilniaus pristatė muziejaus vedėja Emilija Juškienė.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija